Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Nyöppning av Sergelsgården firades med tårta och kaffe

Måndag 6 februari 2023 återinvigdes det tidigare korttidsboendet på Sergelsgården i Gamla lasarettet. Under tisdagen fick gästerna och personalen besök av socialrådet Frida Granath (S) och ledningen för vård och omsorg som önskade lycka till genom att bjuda på tårta.

Socialrådet Frida Granath (S) överlämnar en blomma till enhetschef Annelie Olén och undersköterska Nathalie Karlsson.

Socialrådet Frida Granath (S) överlämnar en blomma till enhetschef Annelie Olén och undersköterska Nathalie Karlsson.

Sergelsgården stängdes när korttidsboendet i vårdcentrum invigdes vid årsskiftet 2020-2021. Finspångs kommun öppnar nu Sergelsgården igen som en tillfällig lösning för att råda bot på platsbristen på kommunens särskilda boenden. Sergelsgårdens korttidsboende erbjuder plats för nio gäster.

Planen för Sergelsgården är att ha verksamheten öppen i cirka ett år, tills ombyggnationen av Hällestadgården är klar. Det kommer att bli flera nya platser på Hällestadgården, vilket löser platsbristen.

- Det är fint att få komma hit och se hur bra det blivit. Vi är tacksamma att politiken fattade beslutet att öppna Sergelsgården, vi vet att platserna behövs, säger Åsa Karlsson, sektorschef för vård och omsorg.

Anneli Olén som är enhetschef för Sergelsgården berättar om hur den första tiden varit. För ungefär en vecka sedan började personalen arbeta på boendet. Förberedelserna innebar bland annat att jobba med rutiner och att ställa i ordning lokalerna så att det blev en välkomnande miljö för de första gästerna.

- Både personal och gäster upplever stor skillnad mot sjukhusmiljön. Det är hemtrevligt och lugnt här. Det första som gästerna sa var ”Det är dukar på borden!”. Gästerna och deras anhöriga har varit positiva till hur bra det blivit.

Gäst som fikar med kaffe och tårta.

Kontakt

Anneli Olén
Enhetschef
Finspångs kommuns korttidsavdelning

0122-858 09
anneli.olen@finspang.se

Brinells väg 9, 612 30 FINSPÅNG

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Riitta Leiviskä-Widlund (S)
Socialråd och ordförande i sociala myndighetsnämnden
Kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden

0122-857 70
riitta.leiviska-widlund@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång