Språk/Language

Nya rutiner för sjukresor i Finspång

Den 1 juli 2019 börjar nya rutiner gälla för sjukresor inom Finspångs kommun.

Boende går promenad i trädgården

Från och med den 1 juli i år kommer Östgötatrafiken att ta över ansvaret för sjukresor inom Finspångs kommun. Det betyder att det är Östgötatrafikens upphandlade entreprenörer som kommer utföra dessa resor och inte Transportenheten och Hällestá Buss, som tidig kört sjukresor inom Finspångs kommun.

För dig som resenär medför detta att du ska beställa dina sjukresor hos Östgötatrafikens beställningscentral.

Östgötatrafikens beställningscentral når du på telefonnummer 0771-71 10 20.

Tips till dig som brukar boka samt åka sjukresor i Finspångs kommun

  • Beställ resan i god tid före avfärd. Du kan boka dina resor upp till två veckor i förväg. Beställning och avbokning sker direkt hos Östgötatrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-71 10 20.
  • En planerad sjukresa beställs senast kl. 16.00 dagen före. Resorna utförs med taxi, minibuss eller liknande. Oftast reser man tillsammans med andra då resorna samplaneras.
  • En oplanerad sjukresa beställs senast två timmar i förväg. Tänk på att tiden kan senare eller tidigareläggas med 30 minuter.
  • Då trafiken samplaneras med övriga länsöverskridande sjukresor innebär det att turer ej längre är tidtabellsstyrda.
  • Kunden ska alltid kunna legitimera sig.
  • Samtliga frågor gällande bokning av sjukresor hänvisas till Östgötatrafikens beställningscentral.

Berör inte beställning av färdtjänstresor

Förändringarna för sjukresor berör ej färdtjänstresor. Vid beställning av vanliga färdtjänstresor använder du telefonnumret till kommunens beställningscentral som vanligt.

Relaterad information

Läs mer om beställning av sjukresa hos Östgötatrafiken.

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång