Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Nya regler ska skapa ett jämställt föreningsliv

Ändringarna ska ge bättre möjligheter för föreningarna inom kultur och fritid att bredda sin verksamhet och arbeta mer jämlikt, jämställt och tillgängligt. Prioriterade är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre (75+).

Tjejer spelar fotboll på skolgården

Bättre stöd för ett mer jämlikt föreningsliv

Finspångs kommun har antagit nya bidragsregler för föreningsstöd till kultur- och fritidsverksamhet som börjar gälla 2023. Grunden till arbetet med de nya bidragsreglerna är Vänsterpartiets motion Ett utökat och jämställt idrottsutövande för unga i Finspång.

Med de nya bidragsreglerna vill kommunen bidra till en mer jämlik och jämställd hälsa genom att stödja föreningarna i deras arbete med att nå fler ungdomar i underrepresenterade grupper. Bidragsreglerna ska också hjälpa föreningarna att behålla ungdomar i föreningslivet högre upp i åldrarna.

-Statistik från regionens ungdomsenkät visar att tjejer på gymnasiet och högstadiet i Finspångs kommun har sämre hälsa än killarna. 31 procent av tjejerna på högstadiet upplever daglig oro och ångest och endast 35 procent av tjejerna på gymnasiet uppger att de är fysiskt aktiva flera gånger i veckan. Flickors låga deltagande i föreningslivet är en pusselbit i det här. Vi ser de förbättrade bidragsreglerna som ett av verktygen för att skapa en mer jämställd hälsa. Föreningarna gör ett otroligt viktigt arbete för folkhälsan och med de nya reglerna på plats hoppas vi att vi skapar utrymme hos föreningarna för att satsa ännu mer på att få in fler flickor i sin verksamhet, säger Ulrika Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

En hållbar utveckling utifrån exempelvis barnkonventionen

Hela bidragsmodellen har blivit uppdaterad för att bättre harmonisera med de förväntningar som finns på kommunen som bidragsgivare och på föreningar som viktiga aktörer för en hållbar utveckling i Finspångs kommun. Det innebär exempelvis att barnkonventionen tydligt präglar de särskilda bestämmelserna för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Den största förändringen i bidragsmodellen är uppdelningen av aktivitetsbidraget.

Huvudfokuset är fortfarande barn- och ungdomsverksamhet men med den nya bidragsmodellen finns det möjlighet att ge föreningar bättre förutsättningar att nå underrepresenterade grupper som exempelvis flickor och barn och unga med funktionsnedsättning. Uppdelningen möjliggör också ett fokus på stärkt folkhälsa och föreningar som bedriver aktiviteter utanför deras ordinarie verksamhet som bidrar till en socialt hållbar utveckling i Finspångs kommun.

Ny modell för aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidraget i den nya modellen är indelat i tre olika typer av bidrag:

  • Aktivitetsbidrag Barn och unga (5–21 år)
    Bidraget är precis som tidigare baserat på mängden aktivitet inom föreningen och är baserat på antal medlemmar som deltar i en aktivitet. En stor förändring är däremot att bidraget är viktat beroende på kön. Bidraget i de nya reglerna ger sju kronor per deltagande flicka och fem kronor per deltagande pojke.
  • Aktivitetsbidrag Folkhälsa (Ingen åldersbegränsning)
    Aktivitetsbidrag Folkhälsa är även det baserat på mängden aktivitet inom föreningen och syftar till att stärka föreningar som satsar på bred inkludering i sin verksamhet med exempelvis aktiviteter för prioriterade grupper som seniorer eller personer med funktionsnedsättning.
  • Aktivitetsbidrag Sociala aktiviteter (Ingen åldersbegränsning)
    Aktivitetsbidrag Sociala aktiviteter syftar till att stärka de föreningar som främjar en social hållbar utveckling i kommunen genom aktiviteter som ligger utanför deras primära verksamhet. Exempel på aktiviteter är nattvandring, fritidsverksamhet i samverkan med skolan, simskola och organiserad spontanidrott. Här är det också mängden aktivitet som avgör storleken på bidraget.

Relaterad information

Ungdomsenkäten Om mig är ett länsgemensamt arbete som handlar om ungdomars hälsa och livsstil i Östergötland. Här kan du läsa rappporten för Finspångs kommun.

Kontakt

Robin Levander
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
robin.levander@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång