Språk/Language

Nya regler om trängsel på restauranger och ute­serveringar

Från och med 1 juli ansvarar kommunen för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Många personer på en uteservering.

Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället.

Nya regler från och med 1 juli 2020

Med anledning av pandemin och covid-19 gäller nya regler från och med 1 juli 2020 för verksamheter som serverar mat och dryck.

Reglerna gäller för alla näringsverksamheter såsom restauranger, barer, caféer, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter där gästerna har möjlighet att äta på stället (enligt Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen).

De nya reglerna innebär att näringsidkaren har skyldighet att:

  • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla 1,5 meter avstånd mellan varandra.
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
  • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
  • Mat för avhämtning kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
  • Ansvara för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till verksamheten.

Rutiner för egenkontroll

Den näringsidkare som serverar mat och dryck ska ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare.

Riskbedömningar ska utföras regelbundet utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Det ska även finnas instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Tillsyn

Under sommaren påbörjar bygg- och miljöenheten inspektioner och besök hos verksamheter som berörs för att kontrollera att lagen följs.

Du som näringsidkare får gärna fråga inspektörerna om det är något ni undrar över under inspektionen. Om de inte kan svara så återkommer de med ett svar så snart de kan.

Bygg- och miljöenheten har från och med 1 juli 2020 rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna.

Följande verksamheter omfattas inte av tillsynsansvaret:

  • Bad och badplatser
  • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
  • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

Synpunkter och kontakt

För synpunkter som gäller folksamlingar på platser som inte omfattas av de nya reglerna kan du vända dig till Polismyndigheten.

Du kan även vända dig direkt till den som driver verksamheten.

Om din synpunkt gäller en verksamhet där kommunen ansvarar för tillsynen kan du använda vårt system för synpunktshantering.

Du kan även kontakta bygg- och miljöenheten

Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten

0122-852 35
miljo@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång