Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Nu rustar vi upp bad­platser på landsbygden

I oktober 2022 beslutade kommunstyrelsen att göra en satsning på två miljoner kronor för att utveckla kommunala badplatser på landsbygden i Finspångs kommun. Arbete med badplatserna pågår och här kan du läsa mer om satsningen och hur arbetet går framåt.

Skirens badplats

Skirens badplats

I satsningen som beslutades ingår:

  • Ny tydligare skyltning för att öka säkerheten, så att bland annat räddningstjänsten ska kunna komma snabbt på plats vid tillbud.
  • Öka standarden på badplatsernas toaletter.
  • Göra badplatserna mer hållbara genom att installera kärl för sopsortering.
  • En extra satsning på Udden i Lotorp med bryggsektion och hopptorn.

Nytt hopptorn och bryggsektion i Lotorp

I beslutet ingick en extra satsning på Udden i Lotorp där det ska byggas ett nytt hopptorn. Hopptornet ersätter det tidigare hopptorn som revs 2022 på grund av brister i säkerheten. Det blir också en ny bryggsektion vid badplatsen.

- Under vårvintern har en utredning av platsen gjorts av den entreprenör som vi anlitat. Utredningen visar att vattendjupet tillåter ett tre meter högt hopptorn. Finspångs kommun följer entreprenörens rekommendation om höjd på hopptornet för att värna om säkerheten för badgästerna, säger Ari Koivunen, enhetschef för teknisk drift.

Finspångs kommun har förberett arbetet med hopptornet och sökt miljötillstånd hos Länsstyrelsen i Östergötland. Kommunen inväntar nu tillstånd från länsstyrelsen. När miljötillståndet beviljats kan arbetet påbörjas direkt. Det kommer då att ta en till två veckor att montera hopptornet och bygga bryggsektionen.

Upprustning av andra kommunala badplatser

Finspångs kommun har många fina och omtyckta badplatser som lockar besökare från hela kommunen och grannkommuner.

- Under pandemin har badplatserna varit extra välbesökta vilket är väldigt positivt, men det har också bidragit till ökat slitage. Därför rustar Finspångs kommun upp flera av våra badplatser på landsbygden så att de fortsätter vara populära utflyktsmål för kommuninvånare och besökare, säger Lizzie Örn Sagrelius, fritidsutvecklare.

Kommunen har under vinterhalvåret gjort en inventering av badplatser på landsbygden för att se vad som ska åtgärdas.

På flera badplatser finns ett ökat behov av information. Det kommer där att placeras ut tydligare skyltning av räddningsvägar för att öka säkerheten om en olycka eller brand sker. Det kommer också att monteras nya informationsskyltar på många av badplatserna.

Flertalet badplatser kommer också att få nya sopsorteringskärl. Det ger badgästerna bättre förutsättningar att kunna sortera sitt avfall på ett hållbart sätt.

Arbetet med att få skyltar och sopsorteringskärl på plats kommer att påbörjas under maj.

På badplatserna i Annsjön, Hävla och Brenäs så kommer nya toaletter att installeras. Toaletterna beräknas vara på plats i slutet av maj.

Relaterad information

Här kan du läsa mer om badplatser samt satsningen på kommunala badplatser.

Kontakt

Robin Levander
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
robin.levander@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Vid frågor om arbetet vid Udden i Lotorp, vänligen kontakta:

Ari Koivunen
Enhetschef Teknisk drift
Fastighetsavdelningen

0122-854 48
ari.koivunen@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång