Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Nu förbättras säkerheten vid Bergslags­bron och Slotts­vägen

Fredag 30 juni startar åtgärder på Bergslagsbron och under vecka 29 på Slottsvägen då passagen över järnvägsspåret ska förbättras.

Bergslagsbron med järnvägsspåren. Skylt och varningssignal syns och en bil passerar över spåren.

För en bättre trafiksäkerhet, minskad risk för olyckor och säkra att godstransporter på järnväg fortsatt kan ske till industrierna i Finspång sker nu säkerhetsåtgärder i anslutning till plan­korsningarna vid Bergslagsvägen och Slottsvägen.

Ett tåg kan väga upp till 1 000 ton och även om godstågen håller mycket låg fart kan det vara svårt att snabbt stanna om ett hinder dyker upp på spåret.

Det är vanligt förekommande att trafikanter, både bilister och cyklister, som struntar i rödljusen och kör över spåret när tåget kommer, enligt tillbudsrapporter från green cargo.

-För att minska rödljuskörningar vid spåret sätter vi nu upp bommar som fälls ned när tåg ska passera vid Bergslagsbron. Plankorsningen på Slottsvägen förstärks med målning och skyltning. Bommarna placeras ut på Bergslagsbron under fredag 30 juni och övriga åtgärder utförs under under vecka 29, berättar Magnus Pirholt på kommunens planeringsenhet.

Åtgärderna sker i avvaktan på mer långsiktiga åtgärder.

Kontakt

Magnus Pirholt
Enhetschef
Planeringsenheten

0122-852 76
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång