Språk/Language

Nominera kultur-, ungdoms-, miljö- och demokratistipendiater 2019

Har du någon som du vill nominera som kandidater till Finspångs kommuns kultur- ungdoms-, miljö- eller demokratistipendium? Nu är det dags att nominera dem. Stipendierna är på 10 000 kronor vardera.

Bild på svenska blandade sedlar

Kulturstipendium

Finspångs kommuns kulturstipendium ska stödja och uppmuntra insatser inom konst, konsthantverk, musik, teater, litteratur, folkbildning, hembygdsforskning eller annat kulturellt verksamhetsområde.

Stipendiet är på 10 000 kronor och kan delas ut till enskild person, förening eller grupp. Stipendiaten ska i första hand genom sina kulturella insatser ha anknytning till Finspångs kommun. Finspångs kommuns kommunstyrelse utser stipendiater.

Ungdomsstipendium

Finspångs kommuns ungdomsstipendium är på 10 000 kronor och ska stödja och uppmuntra ungdom eller grupp av ungdomar som är engagerade och aktiva inom något område som Finspångs kommun anser värdefullt och viktigt.

Stipendiat, som kan vara enskild person, förening eller grupp av människor, ska ha anknytning till Finspångs kommun. Finspångs kommuns kommunstyrelse utser stipendiater.

Miljöstipendium

Finspångs kommuns miljöstipendium är på 10 000 kronor och ska stödja den som utfört föredömliga insatser för miljön i Finspångs kommun. Stipendiet delas ut till enskild person/personer eller förening.

Stipendiat, som kan vara enskild person, förening eller grupp av människor, ska ha anknytning till Finspångs kommun. Finspångs kommuns kommunstyrelse utser stipendiater.

Demokratistipendium

Finspångs kommuns demokratistipendium är på 10 000 kronor och riktar sig till individer och/eller organisationer som på olika sätt arbetar med projekt som stödjer och utvecklar demokratiska perspektiv.

Stipendiat, som kan vara enskild person, förening eller grupp av människor, ska ha anknytning till Finspångs kommun. Finspångs kommuns demokratiberedning utser stipendiater.

Vi behöver ha nomineringarna senast 16 september!

Nomineringar ska ha kommit in senast 16 september. Använd webbformuläret via länken nedan för att nominera.

Kontakt

Jenni Malmlöv
Chefsadministratör

0122-855 24
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång