Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Lärare blir medforskare i projekt med Linköpings universitet

Hur kan vi utveckla tillgängliga lärmiljöer i skolan och hur kan lärare bidra med kunskaper inom området? I höst startar ett praktiknära forsknings­projekt i samarbete med Linköpings universitet, där två lärare får chansen att delta.

Två barn spelar basket på skolgård.

Lärare i årskurs 4-6 i Finspångs kommun har under våren kunnat ansöka om att arbeta som medforskare under två års tid, på 20 procent av sin arbetstid.

Forskningsprojektet handlar om tillgängliga lärmiljöer. Hur påverkar lärmiljöer undervisningen i skolan och elevens rätt till en framgångsrik undervisning?

– Forskningsprojektet som Finspångs kommun ska medverka i är en del av det större projektet ULF, som står för utveckling, lärande och forskning. Syftet är att skapa långsiktiga och hållbara modeller för praktiknära forskning inom skolan och förskolan. För att det ska fungera krävs en nära samverkan mellan universitet och skola, säger Anders Pantzar, utbildningschef.

I projektet kommer även lärare från Kinda och Åtvidaberg ingå samt en forskare från Linköpings universitet. Lärarna som deltar i forskningen kommer att ses som medforskare och ingå i forskargruppen. Som medforskare är man aktiv i hela processen - vid formulering av forskningsfrågor, diskussion runt forskningsupplägg, genomförande av datainsamling, analys av data samt vid spridning av resultaten.

Lärares erfarenheter viktiga för forskningen

De utmaningar och frågor som lärare ställer sig i sitt dagliga arbete är de frågor som det sedan forskas om. Forskarna och de medforskande lärarna delar därför samma forskningsfrågor, vilket innebär att forskningen sker med lärarna. Det bygger på en grundsyn där lärares erfarenheter och kunskap är viktig för forskningens intresseområde och resultat. Forskarnas kunskap i teorier och metoder säkerställer att studien kan genomföras med hög grad av systematik och tillförlitlighet.

– Projektet startar efter sommaren och till dess kommer rekryteringen att vara färdig. Vi hoppas att det kommer att bli både spännande, intressant och lärorikt för de medforskande lärarna. De kommer att kunna bidra till utveckling av skolan på många olika sätt genom denna forskning, avslutar Anders Pantzar, utbildningschef.

Kort fakta om lärmiljöer

En lärmiljö kan beskrivas som en fysisk eller virtuell miljö där lärande sker. Det är den miljö och de sammanhang som en person befinner sig i under en skoldag.

Lärmiljön består av flera olika delar:

  • Fysisk lärmiljö – till exempel klassrum och skolgård
  • Pedagogisk lärmiljö – till exempel arbetssätt, digitala lärresurser och extra anpassningar
  • Psykosocial lärmiljö – till exempel socialt klimat, trygghet och gemenskap i skolan

Kontakt

Rita Jönsson
Chef Administration och planering
Sektor utbildning

0122-850 43
rita.jonsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ellenor Lindroth
Verksamhetschef - Förskola, fritidshem, grundskola F-6 och anspassad skola
Sektor utbildning

0122 859 77
ellenor.lindroth@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång