Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Kulturskolan för barn och ungdomar blir gratis

Finspång är en av ett tiotal kommuner som nu har tagit beslut om att låta kulturskolan bli kostnadsfri. Terminsavgiften har tidigare sänkts från 850 kronor till 350 kronor, och nu tas avgiften bort helt.

Canvastavlor och penslar i Kulturskolans ateljeér.

Kultur för alla barn och unga

Att kulturskolan blir avgiftsfri är viktigt för att göra kulturen likvärdig och tillgänglig för alla barn och ungdomar i Finspångs kommun. Så här säger Håkan Forsberg, kulturchef i kommunen om beslutet:

- Det är min enorma glädje att politiken vill genomföra den här förändringen för att göra det möjligt för alla barn och unga att delta på ett likvärdigt sätt. Förändringen kommer göra att ingen behöver avstå på grund av ekonomiska skäl.

Avgiftsfri kulturskola – en del av vision 30/35

Beslutet att göra kulturskolan gratis går i linje med arbetet med vision 30/35. Visionen att 2035 nå upp till 30 000 invånare i Finspångs kommun. Så här säger Håkan Forsberg om målet:

- För att uppnå målet med 30 000 invånare i Finspångs kommun behöver vi kunna erbjuda våra invånare ett rikt fritids- och kulturliv. Därför är det viktigt att hela tiden arbeta aktivt med att utveckla både fritidsverksamheten, föreningslivet och kulturlivet i kommunen. Att kulturskolan blir gratis är en stor del av det arbetet.

Förhoppningen är att kulturskolan i och med att avgiften försvinner, kommer kunna hitta nya pedagogiska vägar, och kan fortsätta att nå fler barn och unga.

Trumset på Kulturskolan i Finspång.

Kulturskola med brett utbud

Kulturskolans har ett brett utbud för barn och ungdomar mellan 6–19 år. Kulturskolans verksamhet är förlagd på vardagar, måndag till fredag, runtom i kommunen. Det anordnas även aktiviteter på lov och helger. På sommarlovet hålls det till exempel filmläger och konstkollo. Kulturskolan har i dagsläget plats för cirka 450 elever.

Kulturskolans ämnen 2022:

  • Sång
  • Instrumentalundervisning
  • Ensemble, orkester och kör
  • Digital musikproduktion
  • Bild och form
  • Teater och drama
  • Film och animation

Relaterad information

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång