Finspångs kommun

Språk/Language

Kreativt lärande motiverar eleverna på Rejmyre skola

På fritidshemmet på Rejmyre skola är den pedagogiska miljön ett prioriterat område. Här får eleverna testa på olika lärmiljöer för att utveckla kreativa förmågor och ny kunskap inom olika ämnen.

På bilden visas aktivitetslokalen från fritidshemmet på Rejmyre skola.

Aktivitetslokalen på fritidshemmet på Rejmyre skola. Foto: Jonas Björnsson

I anslutning till Kolmårdsskogen i Rejmyre ligger Rejmyre skola. Skolan är uppdelad i två byggnader. I den ena finns årskurs F-2 och fritidshemmet, i den andra byggnaden finns årskurs 3-6. På fritidshemmet står den pedagogiska miljön i fokus och här får eleverna bekanta sig med varierande lärmiljöer som är utmanade och lockande på samma gång.

- Målet med våra miljöer är att barnen ska bli inspirerade och uppmuntrade till kreativitet, nyfikenhet, samspel, kommunikation och framför allt ett gott lärande, säger Karin Roos, fritids­pedagog på Rejmyre skola.

Rollekarna har en be­tydande plats

Fritidshemmet lärosal är där det händer. I den stora salen finns allt man kan tänka sig för att skapa lekfulla och kreativa utrymmen för barnen. Här finns bland annat ett legorum, en läshörna och även olika lärmiljöer där barnen får prova på rollspel.

- Jag började här i december och startade då upp projektet med att bygga upp nya lärmiljöer. Det har såklart varit utmanande men framför allt väldigt roligt. Just rollekarna har också en betydande plats på vårt fritidshem. De är väldigt uppskattade av barnen och genom dem får de möjlighet att utveckla olika förmågor och ny kunskap för framtiden, fortsätter Karin.

På bilden visas Karin Roos, fritidspedagog på Rejmyre skola. Foto: Evelina Lindberg

Karin Roos, fritidspedagog, fixar till böcker i läshörnan.

Utgår från läroplanen

Miljöerna där rollekarna utspelar sig varierar med olika teman och är baserade från olika scenarier. Här finns en djuraffär, en bank och ett sjukhus. Syftet med aktiviteterna och rollspelen är att inspirera barnen genom varierande arbetsuppgifter som motiverar dem att läsa, skriva, räkna samt utveckla och förstå nya begrepp.

- Vi utgår från läroplanen, och alla aktiviteter på fritidshemmet är utformade för att nå målen i planen. Det viktigaste är att barnen har roligt och blir motiverade att leka, menar Karin.

Lek på Rejmyre fritidshem

En av rollekarna är igång. Här testar barnen på att jobba i butik. Foto: Evelina Lindberg

Viktig del i pedagogiken

En annan viktig del i läroplanen är att barnen lär sig ta ansvar. Det innebär att efter lekar och aktiviteter som LEGO och Plus-Plus hjälper barnen varandra att städa och tar ansvar för att lägga tillbaka sakerna på sina ursprungliga platser.

Karin tillägger att det är värdefullt att barnen tidigt får träna på att ta ansvar. Det är en viktig del av pedagogiken, och med lekar och aktiviteter som grund får barnen rätt förutsättningar.

Odling av krasse på Rejmyre fritidshem.
Legorum på Rejmyre fritidshem.

Positiva resultat

För drygt ett halvår sedan började Karin sin anställning som fritidspedagog på Rejmyre skola. Då påbörjade hon projektet med att skapa nya lärmiljöer på fritidshemmet. Under den tiden var engagemanget lågt och en del barn var blyga att delta i de olika aktiviteterna och rollspelen. Ett halvår senare har aktivitetssalen på fritidshemmet blivit en plats där barnen vill vara, för att det är så roligt.

- Jag tycker det bästa är att man får göra roliga saker hela tiden, säger en av eleverna i förskole­klassen.

- Självklart är det kul att utvecklingen går framåt och att arbetet vi har gjort har gett positiva resultat. Jag älskar jobbet som fritidspedagog, och att få se barnen må bra och ha roligt tillsammans betyder så mycket, avslutar Karin.

Fakta om Rejmyre skola

  • Rejmyre skola ligger drygt 2,5 mil från Finspångs tätort.
  • Rejmyre skola byggdes 1964 och består av två byggnader. I den ena finns årskurs F-2 och fritidshemmet. I den andra finns årskurs 3-6.
  • Fritidshemmets lokaler är i Myran och kallas Frita.
  • All personal ingår i ett gemensamt arbetslag där förskollärare, fritidspedagog, lärare och resurspersonal ingår.

Kontakt

Karin Roos
Fritidspedagog
Rejmyre skola

0122-850 15
karin.roos@finspang.se

Mästarvägen 31, 612 72 Rejmyre

Sofia Frisk
Rektor
Rejmyre och Brenäs skola samt Brenäs förskola

0122-857 14
sofia.frisk@finspang.se