Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Krav på informations­samtal innan eventuell vårdnad­s­tvist

En ny lag om informationssamtal träder i kraft 1 mars 2022. Föräldrar som är oense kring vårdnad, boende eller umgänge om sina barn, ska ha ett informationssamtal hos kommunens familjerätt, innan en tvist i domstol kan inledas.

Obligatoriskt informationssamtal

Lagen kräver att föräldrarna ska ha deltagit vid ett informationssamtal hos familjerätten. Utgångspunkten är att båda föräldrarna ska delta vid informationssamtalet. Samtalet erbjuds i den kommunen barnet/en är folkbokförda.

Barnets bästa som utgångspunkt

Under samtalet står barnet i centrum och beslut tas utifrån barnets bästa. Kan man lösa konflikter mellan föräldrar ger det barnet/en bättre förutsättningar.

Hitta samförstånd mellan föräldrarna

Föräldrar är inte alltid överens om saker som gäller barnen. För vissa föräldrar är det svårt att samarbeta och kommunicera på ett bra sätt. Då kan informationssamtal vara till en stor hjälp för att komma överens. Syftet med informationssamtalet är att förhindra att allvarliga konflikter mellan föräldrar uppstår. Målet är att försöka hitta en lösning och uppnå samförstånd.

Under informationssamtalet får föräldrarna information om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan ha för barnet/en, information om aktuell lagstiftning och stöd för att underlätta samarbete. Föräldrarna får också information om hur familjerätten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Så här säger Nina Johansson, chef för familjerätten i Finspång, om sin syn på informationssamtal:

- Informationssamtal är en bra insats för att undvika att juridiska processer uppstår som kan påverka barn negativt. Kan man lösa problem genom att få stöd och hjälp att kommunicera, så är det väldigt positivt, både för föräldrar och barn.

Kostnadsfria informationssamtal

Samtal bokas via familjerättens telefon. Ring kommunens växel och be om att få bli kopplad till familjerätten. Informationssamtalet är kostnadsfritt. Efter samtalet får föräldrarna ett intyg som visar att man deltagit, som sedan kan visas upp i tingsrätten.

Kontakt

Hiva Mostafaie
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 22
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ingrid Nestor
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-852 94
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Charlotte Thor Gram
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-853 25
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång