Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Kompetensutveckling inom spelberoende

Spelberoende är ett allvarligt samhällsproblem. Behandlingsteamet har nyligen fått nya kunskaper inom området för att kunna erbjuda hjälp.

Behandlingsteamet utbildar sig inom spelberoende

Personalen på behandlingsteamet har gått en grundkurs i kognitiv beteendeterapi (KBT) för behandling av spelproblem hos psykologen Liria Ortiz. I behandlingen arbetar man utifrån manualen ”Till spelfriheten!”, som innehåller åtta grundsessioner som man utgår från i behandlingen, samt återfallsprevention. Det är en flexibel behandling som kan ges enskilt eller i grupp.

Så här säger Elisabet Arvidsson, Socialsekreterare på Behandlingsteamet om utbildningen:

- För oss på behandlingsteamet är det viktigt med kompetensförsörjning för att vi ska kunna ge så bra hjälp som möjligt. Det känns väldigt bra att vi nu kommer kunna erbjuda behandling för spelproblematik.

Spelproblem - ett folkhälsoproblem

Spelande påverkar personer med beroende negativt, och även deras närstående. Spelberoende kan leda till skadade relationer, konflikter, ökat alkoholintag, försämrad ekonomi och ökad ohälsa. Med tanke på det är det viktigt att arbeta för att de som har problem med sitt spelande får rätt hjälp.

Hur vet jag om jag har spelproblem eller om spelande påverkar mig negativt?

Det kan vara svårt att avgöra om spelandet är eller riskerar att bli ett problem. Att spelandet påverkar dig negativt kan till exempel handla om att du: Det kan till exempel handla om att du:

  • Lägger mer tid på spel än du skulle vilja
  • Känner dig illa till mods eller får ångest efter att du spelat
  • Har börjat ljuga om ditt spelande för dom i din närhet
  • Du spelar för mer pengar du har tänkt från början, eller du egentligen har råd med.

Behandlingsteamet erbjuder hjälp

Spelberoende kan vara svårt att hantera på egen hand och ibland behövs professionell hjälp. Behandlingsteamet i Finspång erbjuder nu behandling vid spelproblematik. Behandlingen är helt kostnadsfri. Välkommen att kontakta behandlingsteamet.

Kontakt

Behandlingsteamet vuxenenheten IFO
Finspångs kommun

0122-853 50

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.15-10.00, övrig tid telefonsvarare.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång