Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Kommun­fullmäktige antog budget och delade ut demokrati­stipendium

På sista mötet för året beslutade kommunfullmäktige bland annat om budget för 2023 och delade ut Finspångs kommuns demokratistipendium.

Tony Oldenburg fotograferar gruppbild på kommunfullmäktige 14 december 2022. Foto: Robert Davidsson

I samband med mötet togs gruppbilder av den nya kommunfullmäktigeförsamlingen. Foto: Robert Davidsson

Rejmyre byaråd fick Finspångs kommuns demokratistipendium

Under fullmäktigemötet onsdag 14 december delades Finspångs kommuns årliga demokratistipendium ut. 2022 års stipendium fick Rejmyre byaråd ta emot med motiveringen:

"För att under många år verkat för att utveckla orten Rejmyre tillsammans med övriga föreningar. Ni välkomnar nya ortsbor med information om orten och föreningslivet och har genom en rad projekt bidragit till samlingsplatser för invånare i form av badplats, pulkabacke, bouleplan och mack med tvätthall. Att i demokratins anda skapa mötesplatser för alla ger möjlighet att lära känna, samarbeta och skapa förtroende mellan invånare och samhället."

2022 års demokratistipendium delades ut till Rejmyre byaråd. Foto: Evelina Lindberg

2022 års demokratistipendium delades ut till Rejmyre byaråd. Foto: Evelina Lindberg

Budget för 2023 antogs

Det mest omfattande ärendet på dagens möte var strategisk plan 2023-2025 med budget 2023.

Tre olika förslag fanns att ta ställning till; Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas gemensamma förslag, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag samt Sverigedemokraternas förslag. Efter några tillägg godkände kommunfullmäktige det politiska styrets (Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas) förslag till strategisk plan och budget.

Även om resultatmålet sänks till noll kommande år blir besparingar och prioriteringar nödvändiga.

Förslaget till strategisk plan med budget hittar du som pdf-fil under relaterad information och det beslutade dokumentet kommer publiceras senare på webbplatsen.

"Fortfarande lite pirrigt"

Det var en lång dagordning med nästan 30 ärenden som kommunfullmäktige beslutade om. Förutom strategisk plan med budget valdes personer till ett antal olika uppdrag och en nyhet på dagens möte var att fullmäktiges ledamöter nu kunde rösta digitalt.

-Det känns fortfarande lite pirrigt och det är många valärenden att hålla reda på, sa Ulrika Jeansson (S) som tidigare varit kommunstyrelsens ordförande men nu tagit över rollen som kommun­fullmäktiges ordförande efter Berit Martinsson.

Om demokrati­stipendiet

Finspångs kommuns demokrati­stipendium är på 10 000 kronor och riktar sig till individer och/eller organisationer som på olika sätt arbetar med projekt som stödjer och utvecklar demokratiska perspektiv.

Stipendiat, som kan vara enskild person, förening eller grupp av människor, ska ha anknytning till Finspångs kommun. Finspångs kommuns demokrati­beredning utser stipendiater.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång