Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Kommunens arbete med anledning av kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina arbetar Finspångs kommun med att planera för olika scenarier som kan komma att påverka kommunens ansvarsområden kopplat till exempelvis flyktingmottagande. Kommunens verksamheter är inte påverkade i nuläget.

Informationsbild Ukraina, gul bakgrund med ett informations-i, i en blå cirkel.

Finspångs kommuns sektorer planerar och arbetar med att förbereda kommunen för olika situationer som kan komma att påverka kommunens olika ansvarsområden inom exempelvis socialtjänst, skola och digitala verktyg kopplat till situationen i Ukraina. Finspångs kommun arbetar och fokuserar på uppdrag som är kopplat till kommunens ansvar och samverkar med andra aktörer och myndigheter i frågan. Kommunens verksamheter är i nuläget inte påverkade.

Ordinarie beredskapsarbete i fokus

Inom verksamheterna är det fokus på kärnuppdraget och att bland annat informera och ge kunskap om det digitala flödet, ge ytterligare kunskap kring kontokapningar och säkra lösningar. Kommunens olika verksamheter arbetar med beredskap för olika situationer för att kunna upprätthålla verksamheten om exempelvis digitala system tillfälligt skulle sluta fungera eller liknande.

Var källkritisk

Ett av de viktigaste råden under kriser och samhällsstörningar är att vara försiktig med att sprida information om man inte är säker på att den är tillförlitlig. Var källkritisk, sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Förberedelser i skolan

Inom utbildningssektorn pågår just nu ett fokuserat arbete för ett gott mottagande av barn på flykt med anledning av situationen i Ukraina. Arbetet involverar flera olika kompetenser och engagemanget är stort inom kommunen för att skapa en god mottagningsenhet.

– Arbetet med mottagande och att förbereda för en eventuell skolgång för barn på flykt från Ukraina har kommit i gång både snabbt och mycket professionellt, säger Anders Pantzar, utbildningschef i Finspångs kommun.

Relaterad information

På informationssidan ”Information med anledning av händelserna i Ukraina” kan du läsa mer om Finspångs kommuns arbete, källkritik, hur du kan bidra och hitta information från Sveriges myndigheter och information för dig som känner oro.

Kontakt

Johan Persson
Kommundirektör

0122-859 86
johan.persson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Rita Jönsson
Chef Administration och planering
Sektor utbildning

0122-850 43
rita.jonsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång