Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Kommunala badplatser på landsbygden ska utvecklas

Kommunstyrelsen fattade 19 oktober 2022 beslut om att tillföra två miljoner kronor för att utveckla de kommunala badplatserna på landsbygden. I satsningen ingår bland annat skyltning, upprustning av toaletter och nytt hopptorn i Lotorp.

Soldränkt brygga i en sjö med skog på andra sidan sjön.

Finspångs kommun har många, fina och omtyckta badplatser som lockar besökare från hela kommunen och grannkommuner. Under coronapandemin har badplatserna varit extra välbesökta vilket har bidragit till ett ökat slitage, särskilt på toaletter och sophantering.

Två miljoner till utveckling av badplatser på landsbygden

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att tillföra två miljoner kronor för en landsbygdsatsning med syfte att förbättra de kommunala badplatserna på landsbygden.

I satsningen ingår:

  • Ny tydligare skyltning för att öka säkerheten, så att bland annat räddningstjänsten ska kunna komma snabbt på plats vid tillbud.
  • Öka standarden på badplatsernas toaletter.
  • Göra badplatserna mer hållbara genom att installera kärl för sopsortering.
  • En extra satsning på Udden i Lotorp med bryggsektion och hopptorn.

-Vi har ett stort utbud av fina badplatser i kommunen som är både omtyckta och välbesökta. Under coronapandemin har vi dessutom haft ett större antal badgäster vilket har belastat badplatserna i större utsträckning. Vi ser därför ett behov av att göra en omfattande satsning för att rusta upp och utveckla våra badplatser, säger Lizzie Örn Sagrelius, fritidsutvecklare.

-Majoriteten av våra kommunala badplatser ligger på landsbygden och är viktiga både för kommunens medborgare och besökare, därför känns det roligt och helt rätt med en landsbygdsatsning för att göra våra badplatser på landsbygden ännu bättre med ett nytt hopptorn i Lotorp och ökad säkerhet på badplatserna, säger Ulrika Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Relaterad information

Läs kommunstyrelsens beslut i protokollet från den 19 oktober 2022.

Kontakt

Robin Levander
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
robin.levander@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång