Språk/Language

Interaktiv utställning för elever i årskurs 5 och 6

I samarbete med Arbetets Museum har elever i årskurs 5 och 6 i Finspångs kommun möjlighet att åka på en workshop i museet.

Under åren 2013 och 2014 producerades utställningen Jobbcirkus på Arbetets museum, målgruppen var elever i årskurs 8 och 9. Utställningens syfte var att stärka elever i deras framtida studie och yrkesval. Studie- och yrkesvägledare och lärare i hela Östergötland kom med sina elever och såg vikten och betydelsen av utställningen som ett verktyg och hjälp för att stärka elevernas valkompetens. Samtidigt med detta så föddes även efterfrågan på en liknande insats för yngre elever och en lämplig målgrupp skulle då vara elever i årskurs 5. En förstudie till ett nytt projekt med inriktning mot lägre åldrar tillsattes med finansiering från Riksutställningar. Förstudiens huvudsyfte var att ta reda på målgruppens tankar om yrken och framtidsval. Ett annat syfte var att få förståelse för och insikt i hur pedagoger arbetar med målgruppen och hur de ser på arbetet med studie- och yrkesvägledare i de lägre åldrarna. Förstudie la grunden för utställningen Jobblabb riktad mot målgruppen årskurs 5.

Referensgrupper och samarbetspartners

Till hjälp i arbetet med utställningen har Arbetets Museum haft 280 elever på sju olika skolor i länet. De har tillsammans testat olika övningar och aktiviteter. De har diskuterat frågor som rör arbetsliv men också gjort kopplingar till eleverna själva och deras vardag för att upptäcka hur vi kan göra för att de ska få syn på vad de själva är bra på och hur de kan ha användning av det. Det har varit ett mycket spännande, roligt och inte minst värdefullt arbete för både innehåll och utformning av utställningen. Till utställningen har finansiering och uppdragsgivare funnits i form av olika aktörer såsom Forskningsstiftelsen Vinnova, Region Östergötland, 11 av länets 13 kommuner, Länsstyrelsen i Östergötland, Kommunal, IF Metall, Holmen Paper AB, SIEMENS International Turbomachinery AB, Toyota Handling och LRF/Gröna Jobb.

Elever i årskurs 5 och 6 bjuds in

Eftersom Finspångs kommun har finansierat den här insatsen har vi fått ett erbjudande att våra elever får komma in till utställningen utan avgift. Under hösten har Finspångs elever i årskurs 5 och 6 (eftersom de inte kunde åka i våras) fått erbjudande att få åka till museet. Med tanke av säkerhet har skolorna fått att åka med en egen buss från Barnkulturgarantins budget.

Relaterad information

Kontakt

Michael Asfahan
Kultursamordnare barn och unga
Kulturhuset

0122-855 05 eller 070-683 74 79
michael.asfahan@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång