Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Informationssäkerhets­månaden

Varje år i oktober arrangeras Informationssäkerhetsmånaden, som syftar till att höja medvetenheten hos privatpersoner och företag om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Informationskampanjen "Tänk säkert"

Under Informationssäkerhetsmånaden i oktober uppmärksammar Myndigheten för samhällsydd och beredskap (MSB) och polisen ämnet genom sin kampanj "Tänk säkert". I kampanjen finns råd och checklistor om hur du som privatperson, eller på ett företag kan skydda dig.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida hittar du mer information om kampanjen:

Bli svårlurad

Bedrägerier på internet ökar och metoderna ändras hela tiden. Desto mer du vet och känner till om tillvägagångssätten desto lättare är det att undvika att bli lurad.

De senaste åren har det exempelvis blivit vanligare att bedragare utger sig för att ringa från din bank, polisen, ett företag, en myndighet eller påstår sig vara din närstående.

Du kan läsa mer om detta och ta del av värdefulla tips hos svårlurad.se:

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång