Finspångs kommun

Språk/Language

Höga flöden med risk för översvämning

SMHI har utfärdat flera vädervarningar i Östergötlands län. Under helgen finns det stor risk för översvämning runt sjöarna Roxen och Glan.

Bild på en bil som kör genom en stor vattenmassa.

Höga flöden vid sjöarna Roxen och Glan

Snabb snösmältning i kombination med regn har lett till mättade marker och höga flöden i flera vattendrag i Östergötland.

Under helgen finns det stor risk för översvämning vid sjöarna Roxen och Glan. Prognosen för Roxen är en höjning av vattennivån på uppemot en decimeter, och för Glan en höjning på uppemot en halv decimeter.

Viktigt att följa utvecklingen

Var uppmärksam på förändringar kring sjöar och vattendrag, och undvik att ha lösa föremål i närheten av vattnet då dessa riskerar att föras bort vid nivåförändringar.
Håll dig uppdaterad kring väderutvecklingen via SMHI och trafikläget via Trafikverket.

Kontakt

Peter Kindblom
Räddningschef
Räddningstjänsten

0122-850 78
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång