Språk/Language

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen startar ordinarie undervisning till höstterminen

Utifrån Folkhälsomyndigheten beslut att dra tillbaka rekommendationen om distansutbildning välkomnar Finspångs kommun till ordinarie undervisning till höstterminen.

Elever diskuterar i  klassrum

I början av mars 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation om att bedriva distansutbildning på gymnasieskolor och vuxenutbildning med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka den rekommendationen med start 15 juni 2020.

Utifrån detta beslut kommer Finspångs kommun att återgå till ordinarie undervisning för gymnasiet och vuxenutbildning till höstterminen. Det innebär att de elever som slutar nian kommer att inleda sin gymnasieutbildning på plats i skolan och de som börjar sitt andra och tredje år på gymnasiet till hösten återgår till undervisning på plats i skolan.

Gymnasiet startar sin ordinarie verksamhet den 19 augusti 2020.

För vuxenutbildningen innebär detta att distansundervisning fortsätter över sommaren och startar sin ordinarie undervisning i augusti.

De allmänna rekommendationerna gäller fortfarande för att bromsa smittspridning och därför kan lämpliga åtgärder kan behöva vidtas. Elever ska hålla avstånd till varandra i skolan och alla elever som känner sig sjuka eller har förkylningssymtom ska stanna hemma.

Kontakt

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång