Språk/Language

God hälsa för alla i Finspång!

Söndag 7 april är det världshälsodagen. I samband med det lyfter vi fram möjligheter som finns till fritidsaktiviteter, motion och rekreation i Finspång. På exempelvis Arena Grosvad finns allt från utegym, motionsspår, mountainbike-banor, kottebanor till både organiserad föreningsverksamhet och möjlighet till spontanidrott.

Inför Världshälsodagen 2019

I Finspångs kommun strävar vi efter att motion och träning i så hög utsträckning som möjligt ska vara kostnadsfritt. Alla ska ha rätt till en god hälsa. Därför ska fritidsaktiviteter vara tillgängliga och inkluderande, samtidigt som alla föreningar som får föreningsbidrag i Finspångs kommun ska se jämställdhet och jämlikhet som en självklar del i sin verksamhet.

Finspångs kommun stimulerar deltagande och erbjuder ett varierat och rikt kultur- och fritidsutbud. Vi styr den ekonomiska fördelningen av föreningsbidrag för att så många som möjligt ska kunna delta i föreningslivet. Vi vill utjämna hälso- och sociala skillnader och motverka fysisk inaktivitet och utanförskap.

Söndag 7 april är det världshälsodagen. Årets alla dagar arbetar Finspångs kommun för god hälsa och välbefinnande med fokus på jämställdhet och jämlikhet.

Kontakt

Jonas Andersson
Utredare
Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur

0122-851 25
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Kirsi Aronsson
Fritidsutvecklare
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång