Finspångs kommun

Språk/Language

Förslag på åtgärder för en budget i balans

Det föds allt färre barn och Finspångs kommun behöver anpassa organisationen och kostnaderna inom utbildningssektorns ansvarsområde för att få en budget i balans.

Barn leker på förskolegård

Utifrån kommunstyrelsen givna uppdrag kommer sektor utbildning på kommande kommunstyrelse den 15 maj att presentera förslag på åtgärder för en budget i balans. Ett förslag som innebär en översyn och optimering av lokaler och verksamhetsanpassningar utifrån god ekonomisk hushållning.

Finspångs kommun har allt färre barn och unga, och de senaste åren har antalet barn och unga minskat. Det innebär att antalet barn och unga 2024 är färre än tidigare och att efterfrågan inom sektorn påverkas. För att hantera dagens och framtidens behov måste alla lokaler optimeras och organisationen behöver anpassas för att möjliggöra undervisning av hög kvalité för alla barn som bor i Finspång.

– Vi är nu i ett läge där vi behöver minska våra kostnader för att få en budget i balans. Vi har haft en generös verksamhet men nu måste vi ställa om samtidigt som vi anpassar utbildningssektorns uppdrag. Det innebär att vi utifrån kommunstyrelsens uppdrag har genomlyst alla möjligheter för en budget i balans samtidigt som vi ger fortsatt undervisning av hög kvalitet, säger Eva Svensson, utbildningschef.

Förslag till beslut i korthet

  • Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förslag på skolorganisation baserad på stadieindelningen från förskoleverksamhet till och med årskurs 9.
  • Att ge sektor utbildning fortsatt uppdrag att skapa förutsättningar för landsbygdsskolorna att ge en likvärdig undervisning genom att inom tilldelad ram utveckla strukturtillägg till landsbygdsskolor.
  • Att renovera delar av Lotorp skola under 2025 för därefter möjliggöra skolverksamhet från förskoleklass till årskurs 6 i Lotorp.
  • Att avveckla Svälthagens skola från och med höstterminen 2025 och att verksamheten från samma tidpunkt inryms i Viggestorpsskolan.
  • Att renovera Hällestad skola under 2026 för att kunna effektivisera och ta hänsyn till åtgärder som redan är gjorda.
  • Att planera en ny förskola i Hällestad 2026 och då avveckla Sonstorps två förskolor samt Ljusfalls förskola.
  • Förskolor som Finbo samt skolor som Storängsskolan renoveras enligt underhållsplan.
  • Att planera för att anpassad grundskola inryms i Nyhemsskolan från och med 2028.
  • Avtal för pedagogisk omsorg levererad av Ljusfalls friskola går ut till sommaren 2024, avtalet förlängs inte. Barnen erbjuds förskoleplats i Ljusfalls förskola.

Förslag för en budget i balans kommer att presenteras på kommunstyrelsens möte den 15 maj. Kommunstyrelsen kommer därefter att fatta beslut på följande kommunstyrelsemöte den 29 maj.

Relaterad information

Kontakt

Eva Svensson
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122 854 37
eva.svensson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång