Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Förintelsens minnesdag uppmärksammades med föreläsning på Kulturhuset

Under Förintelsens minnesdag höll elever från Nyhemsskolan och Grosvadsskolan samt Julie Lindahl föreläsning för elever från Bergska gymnasiet på Kulturhuset.

Elever från Nyhemsskolan och Grosvadsskolan berättade om sin toleransresa 2022.

Elever berättade om toleransresan 2022

Elever från Grosvadsskolan och Nyhemsskolan inledde föreläsningen med att berätta om sin toleransresa som gjordes under 2022 till det före detta koncentrationslägret Neuengamme i Tyskland. Eleverna visade bilder från platsen och berättade om olika monument de besökt under sin resa.

Föreläsning med Julie Lindahl på förintelsens minnesdag

Julie Lindah, författare, föreläste om sin bok; Pendeln.

Julie Lindahl föreläste om sin bok Pendeln

Julie Lindahl, utbildare, forskare och författare, föreläste om sin bok; Pendeln. Boken är en berättelse om förövare och hur dessa förövares handlingar, i samband med förintelsen har kommit att påverka flera generationer.

Så här sa Julie om betydelsen av Förintelsens minnesdag:

- Förintelsens minnesdag har blivit allt viktigare för mig. Dagen ger oss en möjlighet att fundera över förintelsens relevans i vår tid.

Julie Lindahl är född 1967 i Rio De Janeiro i Brasilien. Hennes morföräldrar flydde till Brasilien efter andra världskriget på grund av att de tillhörde SS i det då ockuperade Polen.

Julie har sökt i sin familjs dolda historia. Hennes efterforskningar resulterade i boken Pendeln. Boken berättar om hennes morföräldrar och hur de övergav demokrati, och aktivt arbetade för ett samhälle ordnat enligt ras – och skammen det för med sig i generationer efter.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång