Språk/Language

Företagarnas åsikter är viktiga för Finspång

Är du lokal näringsidkare? Tack för att du svarar på Svenskt Näringslivs enkät. Dina svar använder vi för att utveckla våra kommunala verksamheter.

Gata, butiker och planteringar i Finspångs centrum

Svenskt Näringsliv genomför en årlig enkätundersökning och rankning om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med Svenskt Näringslivs mätning är att ge företagare möjlighet att ge sin syn på hur de tycker företagsklimatet är i den egna kommunen. Enkätresultaten från Finspångs företagare används därefter för att utveckla verksamheterna och bidra till en bättre företagsmiljö.

- Jag önskar att många företagare har möjlighet att svara på Svenskt Näringslivs enkät. Ju fler synpunkter som vi får in desto mer får vi vetskap om och kan utifrån det utveckla arbetet, säger Anna Lövheim, verksamhetsledare på Tillväxt Finspång.

Resultatet av enkäten 2023 presenteras i slutet av maj och kommunrankningen under september.

Läs mer om enkätundersökningen i länken nedan:

Relaterad information

Kontakt

Anna Lövheim
Verksamhetsledare
Tillväxt Finspång

076-633 69 23
anna.lovheim@tillvaxtfinspang.se

Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening där Finspångs kommun är medlem.

Köpmannen 6, plan 1, Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång