Finspångs kommun

Språk/Language

Förändringar i färdtjänst och riksfärdtjänst från 1 juni

Nya regler för färdtjänst och riksfärdtjänst börjar gälla 1 juni 2024 och det innebär vissa förändringar för dig som resenär.

De nya riktlinjerna beslutades av kommunfullmäktige i Finspångs kommun 24 april 2024. Här kan du läsa om de förändringar som berör dig som färdtjänstresenär. Vill du läsa om alla förändringar så finns dessa i dokumentet Färdtjänst och riksfärdtjänst - riktlinje nedan.

Från och med 1 juni kommer beställningscentralens öppettider förändras. De nya öppettiderna för färdtjänstbeställningar är vardagar kl. 08.00-15.00.

Förarna kommer alltid ha en jourtelefon med sig på kvällar och helger men kommer inte kunna ta emot beställningar.

Att tänka på:

 • Om du ska resa den kommunala färdtjänsten på helgen eller röda dagar, beställ då din resa senast kl. 15.00 vardagen innan.
 • Beställ alltid din returresa när du beställer ditresa om du ska åka färdtjänst hem.
 • Om du behöver avboka dina färdtjänstresor så behöver du göra avbokningen på vardagar kl. 08.00-15.00.

Priser och biljetter

Minsta egenavgift på enkelresor för färdtjänst justeras från 30 kronor till 40 kronor.

Finspångs kommun kommer att följa Östgötatrafikens priser och framtida prisjusteringar för färdtjänstbiljetter, 30-dagarsbiljett- och årsbiljett.

Nya egenavgifter innebär följande:

Sträcka

Avgift för enkelbiljett

Upp till 25 kilometer

40 kronor

Över 25 kilometer

60 kronor

Du betalar din biljett hos föraren med kontanter eller betalkort. Vid returresa behöver resenären köpa en ny biljett.

För dig som reser ofta

Du som reser ofta kan du köpa 30-dagarsbiljett eller 365-dagarsbiljett och ladda på ditt färdtjänstkort via Östgötatrafikens försäljningskanaler.

Förändringar tidtabell i ytterområdena

Mindre justeringar har gjorts i tidtabell på landsbygd, exempelvis avresa kl.09.00 i stället för kl. 09.15. Inga linjer eller stopp är borttagna. Läs mer om tidtabeller i dokumentet Färdtjänst - Utförande i Finspångs kommun, eller på webbsidan Färdtjänst och sjukresor.

Kontakt vid frågor om riktlinjer för beställningar, avgifter och färdtjänstresor

Om du har frågor om beställningar, avgifter och utförande är du välkommen att kontakta oss.

Beställ färdtjänstresa
Beställningscentralen, Finspångs kommun

0122-852 00

Joakim Joge
Transportchef
Transportservice

0122-857 15
joakim.joge@finspang.se

Skäggebyvägen 40, 612 44 Finspång

Här är förändringarna som börjar gälla 1 juni:

 • Barnkonventionen har blivit lagstadgad, vilket Finspångs kommun nu tar hänsyn till.
 • Trappklättring och bärhjälp (av resenären) tas bort och är inte längre möjligt att få beslut om. Bostadsanpassningsbidrag går att söka för anpassning av bostaden. Du som redan har trappklättring eller bärhjälp på ditt färdtjänsttillstånd behåller det fram till färdtjänsttillståndet löper ut.
 • Hjälpmedel som resenären behöver ha med på sin färdtjänstresa måste vara godkända och det ansvarar resenären för att de är. Chauffören har rätt att neka resenären att ta med eller åka med om hjälpmedlen inte är godkända.
 • Möjligheten att få ersättning för färdtjänstresor i annan kommun tas bort.
 • Läkarintyg krävs för alla förstagångsansökningar.
 • Ensamåkning beviljas bara om du som resenär kan styrka att du inte kan vistas med andra.
 • Vid förändrat behov av ledsagare kan beslutet omprövas.
 • Om resa med riksfärdtjänst inte avbokas blir resenären ersättningsskyldig.

Kontakt vid frågor

Petra Björk
Färdtjänsthandläggare
Myndighetskontoret vård och omsorg

0122-854 21
fardtjanst@finspang.se

Telefontid: måndag-tisdag kl. 8-9 och torsdag-fredag kl. 8-9. Övrig tid kan ett meddelande lämnas på telefonsvararen.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Samma trafikutbud som tidigare

Du kan åka färdtjänst på helger och kvällstid precis som tidigare.

Färdtjänstresor kan ske:

 • vardagar kl. 06.00-22.30,
 • helger och helgdagar kl. 08.30-22.30.

Sista resan ska påbörjas senast kl. 22:30. Färdtjänstresor sker till största del enligt fastställd tidtabell.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Joakim Joge
Transportchef
Transportservice

0122-857 15
joakim.joge@finspang.se

Skäggebyvägen 40, 612 44 Finspång