Finspångs kommun

Språk/Language

Förändrat läge för kommunens budget 2024

Precis som många övriga kommuner i landet har Finspång ekonomiska utmaningar kommande år. Höjt personalomkostnadspålägg (PO) från SKR samt tidigare beräkning av årets budget påverkar budgeten för 2024.

Finspångs kommunhus på Bergslagsvägen i centrala Finspång.

Osäkra faktorer i kommunens budgetprocess

Under december 2023 meddelande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en ny höjning av personalomkostnadspålägget för landets kommuner och regioner. Det innebär att personalomkostnaderna för landets kommuner höjs med nästan 2 procent från 45,75 till 47,2 procent. Det förändrade personalomkostnadspålägget påverkar därmed Finspångs kommuns budget för 2024.

Höjda personalomkostnads­pålägg utreds

För att säkerställa kommunens totala pensionskostnader och vad ökningen av personalomkostnadspålägget från SKR innebär har en pensionsutredning begärts in av pensionsförvaltaren Skandikon som kommer att lämnas till kommunen i januari.

I samband med att vi började att utreda vad det höjda personalomkostnadspålägget skulle innebära för pensionskostnaderna för 2024 uppmärksammades ett fel i pensionsberäkningarna i den redan antagna budgeten för 2024.

Ett fel som har orsakats av den mänskliga faktorn. Felet som upptäcktes innebär en för låg beräkning av den totala pensionskostnaden vilket resulterar i att kommunens kostnader för pensioner ökar med 29 miljoner jämfört med budget för 2024.

- Vi vet att kommande år kommer att vara utmanande för oss ur ett ekonomiskt perspektiv. Det höjda personalomkostnadspålägget påverkar ytterligare såsom vår felberäkning. En felberäkning som vi tagit lärdom av och som vi framöver kommer att kvalitetssäkra, säger Johan Persson, kommundirektör.

Kommande beräkningar säkerställs

Det vi vet är att ökade pensionskostnader kommer att påverka antagen budget för 2024. När den samlade kostnadsökningen är säkerställd så kommer vi att ta ställning till, om och i så fall vilka, åtgärder som vi behöver göra för en budget i balans.

- Hur mycket de totala pensionskostnaderna kommer att påverka kommunen vet vi inte förrän vi har tagit del av Skandikons pensionsutredning som levereras till kommunen i januari. Då kan vi även ta ställning till eventuella åtgärder, avslutar Mats Annerfeldt, kommunstyrelsens ordförande.

För att felet inte ska kunna upprepas har kommunen tagit fram en ny rutin för beräkning av pensionskostnaderna och denna nya rutin kommer att kvalitetssäkras via extern part.

Kontakt

Johan Persson
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-859 86
johan.persson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång