Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Flexibel stödgrupp –en positiv lösning

Viggestorpsskolans nya flexibla stödgrupp har uppmärksammats i det senaste numret av tidningen Lika värde, som ges ut av Special­pedagogiska skolmyndigheten. Följande text är baserad på tidningens artikel.

Viggestorpsskolans skolgård

Utmanade i att få det pedagogiska stödet att räcka

På Viggestorpskolan stod man inför en utmaning förra året. Hur skulle man få det special­pedagogiska stödet att räcka till? När en resurspersonal slutade och man hade svårt att anställa ny personal, blev man tvungen att tänka om. Specialpedagog Annelie Mickelsson, och rektor Marie Wallbom på Viggestorpsskolan diskuterade under sommaren om vad man kunde göra för att lösa problemet. Lösningen blev en flexibel stödgrupp kallad ”Flex”.

En stödgrupp för bättre studiero

Stödgruppen går ut på att elever som har behov, får tillgång till en flexibel stödverksamhet i liten grupp. I Flex har eleverna tillgång till pedagoger och olika, lugnare miljöer att studera i, exempelvis avskärmade arbetsplatser. Elever som har behov kommer hit med uppgifter som de jobbar på under förmiddagar, och sedan ansluter de till sin ordinarie klass.

Så här säger en av eleverna om att studera i Flex:

-Jag tycker det bästa med Flex är att man får hjälp snabbt, att lärarna är schyssta och att det inte är så mycket folk. 

En av eleverna uppskattar lugnet man får i stödgruppen:

-Det är oftast lugnt här och idag fick jag mycket gjort.

Vill inspirera andra

Annelie och Marie vill inspirera andra till att prova nya sätt att ge stöd. Deras främsta råd är att utgå ifrån den egna verksamheten och se vilken lösning som passar bäst. De lägger också stor vikt vid att involvera personal, föräldrar och inte minst eleverna. I det här fallet var till exempel eleverna med och tyckte till när man inredde gruppens arbetsrum.

Kontakt

Marie Wallbom
Rektor
Viggestorpsskolan, Svälthagsskolan

0122-856 06
marie.wallbom@finspang.se

Torstorpsvägen 2, 612 34 Finspång