Finspångs kommun

Språk/Language

Fler åtgärder för att stärka företagsklimatet

När Svenskt Näringsliv presenterar det årliga omdömet i undersökningen för lokalt företagsklimat tappar Finspångs kommun marginellt det sammanfattande omdömet från 2,91 till 2,90. Samtidigt pågår ett arbete för att stärka och skapa ett bättre företagsklimat i kommunen.

Bergslagsvägen med butiker på båda sidor av gatan.

Svenskt Näringsliv presenterar varje år företagens upplevelse av företagsklimatet inom landets kommuner. I en enkät har 32 124 företag tyckt till om upplevelsen av att driva företag i sin respektive kommun.

Mats Annerfeldt, kommunstyrelsens ordförande, och Johan Persson, kommundirektör i Finspångs kommun, tror att förutsättningarna är goda för att framöver öka förtroendet från Finspångs företagare.

– Vi är inte nöjda med resultatet som omdömet från Finspångs företagare visar. Samtidigt har vi en bra dialog med företagen genom bland annat Tillväxt Finspång och det är mycket som är positivt kring näringslivet i kommunen, säger Mats Annerfeldt.

-Vi har ett uppdrag att komma med förslag till vad och hur vi kan skapa ett bättre företagsklimat i kommunen där vi stärker företagens och företagarnas upplevelser vid kontakt med kommunens olika verksamheter. Vi har tagit steg på vägen vilket syns genom att vi för vår bygglovshantering är årets klättrare i Sverige i undersökningen Insikt, men vi behöver ta ytterligare steg.

Kommunen arbetar också med förenklad vägledning och kommunikation på webben och även svar på enkel fråga via Kommunservice, berättar Johan Persson och tillägger:

– Under det sista året har vi stärkt vår förmåga vad gäller rimlig handläggningstid och att det är lättare att komma i kontakt med handläggare. 65 nya företag startades under 2023 och det händer mycket just nu som är bra och det är mycket på gång framåt.

Några av de områden där Finspångs kommun får bättre omdömen än 2023 är:


2023

2024

Rimlig handläggningstid

3,35

3,68

Lätt att komma i kontakt med handläggare

3,89

4,18

Vägledning vid tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll

4,00

4,12

Omdömen där Finspångs kommun sjunker och där extra insatser kommer att ses över är dialogen med kommunens beslutsfattare, kommunens information från kommunens verksamheter och information till företagen. Omdömet sjunker även när det gäller bland annat tjänstepersoners service och bemötande när det gäller handläggning och kommunens upphandling.

Kontakt

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Johan Persson
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-859 86
johan.persson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång