Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Finspång söker en ankar­byggherre till Bönnern­viken

Finspångs kommun söker en ankar­byggherre som, tillsammans med kommunen, vill vara med och utveckla Bönnern­viken – ett av Finspångs mest attraktiva utvecklingsområden.

Lasarettsområdet uppifrån

Finspångs kommun ska utveckla Bönnernviken, Finspångs gamla lasarett med omgivningar, till ett attraktivt och centralt bostadsområde och söker nu en ankarbyggherre.

- Det är viktigt för kommunen att utveckla Bönnernviken hållbart och för framtiden. Därför söker vi en ankarbyggherre som tidigt kan gå in i detaljplaneprocessen och arbeta tillsammans med kommunen för att utveckla området på bästa sätt, säger Magnus Pirholt, enhetschef planerings­enheten.

Bönnernviken – ett av Finspångs mest attraktiva utvecklings­områden

Bönnernviken, som ligger alldeles intill sjön Bönnern, har ett unikt läge och mycket hög potential. Här finns goda möjligheter att skapa ett mycket attraktivt område med bostäder.

Området präglas av en spännande historia med äldre bebyggelser och fina naturtillgångar som strandpromenad och närliggande badplats med motionsstråk. Bönnernviken har också ett centralt läge med goda kommunikationer och närhet till handel, restauranger, vårdcentrum och kultur.

- Här finns möjlighet att skapa uppemot 250–350 nya bostäder. Området ska även inrymma ett nytt kommunalt äldreboende, samt promenadstråk och park som ska vara tillgängligt för allmänheten, säger Magnus Pirholt.

Vad förväntas av ankarbygg­herren?

Genom ett samarbete med en ankarbyggherre vill kommunen skapa förutsättningarna för ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande av hela detaljplanen.

Ankarbyggherren förväntas att:

  • Delta i detaljplane­arbetet och arbeta tillsammans med kommunen för att utforma området på bästa möjliga sätt.
  • Bidra med kompetens inom till exempel arkitektur och byggnadsteknik och hjälpa till med att lösa olika utmaningar inom utvecklingsarbetet/detaljplanearbetet.
  • Tillföra kunskap om marknaden och komma med byggaktörens perspektiv för att uppnå ett effektivt och hållbart genomförande.

Vad får ankarbygg­herren?

Som ankarbyggherre får man möjlighet att påverka detaljplanens utformning för att passa de bostäder som ska markanvisas. Ankarbyggherren erbjuds också en markanvisning för minst 70 procent av bostäderna som skapas i den nya detaljplanen.

- Finspångs kommun hoppas att flera byggaktörer ser de goda möjligheterna som finns här, både utifrån att skapa nytt och ta vara på de kultur- och naturvärden som redan finns. Bönnernviken har goda förutsättningar att bidra till Finspångs kommuns tillväxtmål om att bli 30 000 invånare till 2035, avslutar Magnus Pirholt.

Välkommen med er intresseanmälan för att bli ankarbyggherre för Bönnernviken och erhålla markanvisning för bostäder i Finspångs bästa läge!

Mer information om Bönnernviken och ankarbyggherreprocessen finns på sidan Markanvisning Bönnernviken.

Relaterad information

Har du frågor om Bönnernviken och ankarbyggherreprocessen går det bra att skriva till markanvisning.bonnernviken@finspang.se

Du kan också läsa mer på sidan Markanvisning Bönnernviken.

Kontakt

Magnus Pirholt
Enhetschef
Planeringsenheten

0122-852 76
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång