Finspångs kommun

Språk/Language

Finspångs kommun upp­märksammar årsdagen av invasionen i Ukraina

Den 24 februari 2024 är det två år sedan invasionen av Ukraina. Det upp­märksammar Finspångs kommun på lördag.

Ukrainsk flagga med en blå himmel i bakgrunden.

- Vi ser det som självklart att visa solidaritet med Ukraina och dess befolkning och att vi i Sverige gör det vi kan för att stötta i dessa svåra tider. Genom att uppmärks­amma årsdagen för Rysslands invasion visar vi att detta krig på inget sätt är glömt och att det hela tiden behöver medvetandegöras.

- Det är också viktigt att komma ihåg att det som sker är ryska regimens ansvar vilket inte ska gå ut över enskilda ryska människor säger Mats Annerfeldt (S), kommunstyrelsens ordförande.

Flaggning vid kommunhuset

Årsdagen av invasionen av Ukraina kommer att uppmärksammas på flera håll runt om i världen för att stödja demokratin och det ukrainska folkets kamp för frihet. Så även i Finspång.

Finspångs kommun kommer att uppmärksamma årsdagen genom flaggning vid kommunhuset.

Kontakt

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång