Språk/Language

Finspångs kommun tog emot Linköpings universitet

Tisdag 9 april fick Finspångs kommun besök av Linköpings universitet. Syftet med besöket var att samtala om projektet ”Kommunalt flyktingmottagnade och konflikten om framtidens statsfinanser”.

samtal mellan finspångs kommun och linköpings universitet

Medverkande på mötet från Finspångs kommun var Ulrika Jeansson, kommunstyrelsens ordförande, Anette Asklöf, ekonomichef och Anders Axelsson, kommundirektör och från Linköpings universitet deltog professor Peo Hansen och fil dr. Karin Krifors.

För att undersöka denna konflikt använder sig projektet av både policyanalys och expertintervjuer med nyckelpersoner. Detta görs på både nationell och lokal nivå.

Förhoppningen med projektet är att utröna möjligheten att se om konflikten mellan statens sunda statsfinanser och kommunernas funktionella syn på statsfinanser också bär inom sig en ny ”svensk modell”, det vill säga en modell som antyder att flyktingskydd och social välfärd inte bara går att förena, utan att flyktingmottagande bidrar till byggandet av hållbara och socialt sammanhållna lokalsamhällen i hela Sverige.

Kontakt

Ulrika Jeansson (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Johan Malmberg
Tillförordnad kommundirektör
Ledningsstaben

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anette Asklöf
Ekonomichef
Ekonomi- och styrningsavdelning

0122-850 25
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång