Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Finspångs kommun söker kontrakterad jourfamilj

Det finns många barn och ungdomar som behöver trygghet, kärlek och omsorg. Vi söker därför en familj eller en ensamstående person som kan tänka sig att vara jourfamilj.

En man håller ömt en liten flicka i famnen. Båda ler.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att du står redo för att ta emot ett barn eller ungdom under en begränsad tid. Ibland behöver ett barn flytta in akut och med kort varsel. Ibland kan det handla om några timmars framförhållning. Under tiden barnet bor hos jourfamiljen utreder socialtjänsten barnets behov och situation.

Vi söker dig som:

  • Gärna är över 25 år och har erfarenhet av barn, egna eller andras
  • Är trygg och stabil
  • Har plats i hemmet
  • Kan vara hemma på heltid (om ni är familj räcker det med att en person är hemma)
  • Att du/ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, Försäkringskassans register under längre sjukperioder eller kronofogdens register.

Stöd och ersättning

Du får ersättning för ditt uppdrag och ersättning för omkostnader som rör barnet. Ersättningen följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer. Som jourfamilj har du även rätt till fem veckors ledighet varav tre kan vara sammanhängande.

Är du intresserad av uppdraget? Då är du välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Finspångs kommun söker även familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner både med uppdrag från Individ och familjeomsorgen (IFO) samt LSS.

Kontakt

Ulrika Kåkneryd
Familjehemssekreterare
Individ och familjeomsorg - Barn och ungdom

0122-853 07
ulrika.kakneryd@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Madelene Jansson
Familjehemssekreterare
Individ och familjeomsorg - Barn och ungdom

0122-859 67
madelene.jansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elin Lundstedt
Familjehemssekreterare
Individ- och familjeomsorg - Barn och ungdom

0122-853 23
elin.lundstedt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång