Finspångs kommun

Språk/Language

Finspångs kommun om­reglerar parkeringen på Lidl

På grund av att nuvarande reglering används med fel utgångspunkt, ändrar kommunen sin del av parkeringen till två timmar med P-skiva från och med 4 mars.

På bilden visars en parkeringsinformationsskylt om fyratimmars-parkering i Finspångs kommun. I bakgrundens syns flera parkerade bilar i en vintrig miljö.

Idag är kommunens del av Lidl-parkeringen reglerad med fyra timmar genom P-skiva, för att ge möjlighet till besökare att få tid att besöka centrum i lugn och ro. Måndag 4 mars ändras regleringen till tvåtimmars­parkering.

Detta eftersom besöksparkeringen utnyttjas av många arbetare i närheten, genom att de flyttar sina bilar under lunchen och ställer om parkeringsskivan för ytterligare fyra timmar eftersom intilliggande pendlarparkeringar är avgiftsbelagda.

En parkering till för besökare

- Ambitionen från kommunen har hela tiden varit att denna parkering ska vara till för besökare som kommer till centrum med olika målpunkter. Att reglera om besöksparkeringen till två timmar ökar om­sättningen på platser och vi får ett mer attraktivt centrum, säger kommunens trafikingenjör, Rosita Mathiesen.

Öppnar upp till fler parkering­splatser

Omregleringen av parkeringstiden berör främst de arbetspendlare som idag använder parkeringen för arbetspendling.

- I och med omregleringen till två timmar kan fler besökare till centrum förhoppningsvis få fler platser att välja mellan, avslutar Rosita.

Bilden visar ett flygfoto med illustrativa inslag som visar på olika parkeringsplatser runtom i Finspångs tätort.

Översiktbild på större parkeringsytor i centrum. Det finns även ett flertal korttidsparkeringar i centrum (15 & 30 min).

Frågor och svar

För att idag används parkeringen till stor del av arbetspendlare och inte för det ändamål som var tänkt, nämligen för besökare i centrum.

I centrum finns det flera parkeringar, både kommunala och privata som tillåter parkering under längre tid.

I kommunhusets parkeringsgarage gäller gul zon och där kostar en dygnsbiljett 100 kronor och månadsbiljett 450 kronor. Med en gul zons biljett får man även parkera på alla andra kommunala parkeringsplatser som är avgiftsbelagda.

Det finns flera parkeringsplatser inom blå zon, där kostar en dygnsbiljett 80 kronor och månadsbiljett 300 kronor. Med en sådan biljett får man även parkera inom grön zon.

De finns vid Kulturhuset, Lillsjöbäcken, De Geergaraget och grusparkeringen vid Finnvedsvägens busstation.

I kommunhusets parkeringsgarage (gul zon), De Geergaraget och Lillsjöbäcken (blå zon) finns det automater där du kan betala med kort. På alla platser med betalparkering går det även bra att betala via parkerings­app.

Ja, parkeringen vid Lidl har inte varit tänkt som en arbetspendlarparkering utan ska möjliggöra för besökare att parkera under tiden de besöker centrum. Det är något vi nu vill möjliggöra med den nya regleringen.

Kontakt

Rosita Mathiesen
Trafikingenjör
Planeringsenheten

0122-859 16
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång