Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Finspångs kommun deltar i Cykelvänligast

Finspångs kommun deltar i Cykelfrämjandets nya nationella plattform Cykelvänligast – som vill göra det enklare att välja cykeln. Din arbetsplats eller företag har också möjlighet att vara med. Ta del av Cykelvänligasts tips på hur ni gör det enklare att välja cykeln.

Person i röd jacka som cyklar på landsväg

Cykelvänligast är en ny nationell plattform som erbjuder stöd, rådgivning och inspiration till arbetsplatser runt om i landet som vill göra det enklare för sina medarbetare att välja cykeln.

Friskare medarbetare, lägre stressnivåer och stärkt miljöprofil. Det finns många fördelar med att bli en cykelvänligare arbetsplats. Men för att fler ska vilja cykla till och från jobbet är det viktigt att man som anställd känner att resan fungerar från dörr till dörr. Därför lanserar Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder tillsammans med tre regioner och 32 kommuner den nationella plattformen Cykelvänligast som erbjuder stöd och inspiration till arbetsplatser som vill bli mer cykelvänliga.

– Många arbetsplatser vill göra det enklare för sina medarbetare att cykla till och från jobbet, men vet kanske inte hur de ska gå till väga. Genom att gå med i Cykelvänligast får arbetsplatser tillgång till ett nätverk där de kan inspireras av varandra och få stöd i hur man kan göra, säger Isabella Thöger, verksamhetschef på Cykelfrämjandet.

Finspång – en cykelkommun

I Finspångs kommun finns många bra cykelvägar som uppmärksammats nationellt vid flera tillfällen och utvecklingen pågår löpande, både för befintliga cykelvägar och nya.

För att uppmärksamma möjligheterna som finns i Finspång för cykling, både för pendling och fritid, har Finspångs kommun valt att gå med som partner i Cykelvänligast och stötta arbetsplatser i kommunen att underlätta för sina medarbetare att cykla till och från jobbet.

Cykelvänligast – för alla arbetsplatser

Alla arbetsplatser, stora som små, i hela landet är välkomna att anmäla sig till Cykelvänligast och deltagandet är kostnadsfritt.

Arbetsplatser som vill delta i Cykelvänligast utser en kontaktperson som registrerar arbetsplatsen på cykelvänligast.se och anger hur många cykelvänliga kriterier de uppfyller idag. Kriterier kan exempelvis vara att det finns en cykelparkering eller tillgång till dusch och omklädningsrum. Ju fler kriterier som uppfylls, desto cykelvänligare arbetsplats!

På cykelvänligast.se finns mer information om hur man går till väga för att delta och vad som erbjuds.

Häng med på cykeltåget - tips för att bli en cykelvänligare arbetsplats

  • Köp in en pump och enkel verktygssats till arbetsplatsen och ha lättillgänglig vid receptionen eller ingången.
  • Arrangera en cykeltävling – vilket medarbetarteam cyklar mest? HR mot IT, projektledare mot chefer? Kom ihåg, gör det kul och lättsamt!
  • Inför förmånscyklar där medarbetare kan leasa en cykel genom bruttolöneavdrag, det gör det lättare för fler att testa elcykel eller en annan drömcykel.
  • Stärk teamkänslan genom en vårutflykt med cykelinslag.

Läs mer om plattformen och ta del av fler tips på cykelvänligast.se eller på kommunens webbsida om cykling.

Cykelvänligast

På cykelvänligast.se finns mer information om hur man går till väga för att delta och vad som erbjuds.

Du kan också läsa mera på kommunens egen hemsida

Kontakt

Sektor samhällsbyggnad centralt
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång