Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Finspångs Golfklubb - årets miljöstipendiat

Finspångs Golfklubb har tagit emot 2022 års miljöstipendium från Finspångs kommun.

Finspångs Golfklubb tar emot 2022 års miljöstipendium

Foto: Mikael Grip, NT/Folkbladet

Stipendiekommittén tilldelade 2022 års miljöstipendium till Finspångs Golfklubb med motiveringen:

-För sitt mångåriga engagemang med olika miljöprojekt är Finspångs Golfklubb en förebild. Med miljöråd, nära samarbeten med lokal expertkunskap och samarbetsprojekt ihop med Länsstyrelsen och Östergötlands golfförbund har man kunnat skapa en miljöcertifierad bana och skapa en större biologisk mångfald på och runt golfbanan. Miljörådet har även initierat en mer miljövänlig avfalls/kemihantering, inköpspolicy, gödningsrutiner och färre hårdklippta gräsytor.

Blev överraskade mitt i möte

Finspångs Golfklubb höll möte när Stefan Carlsson från kommunens stipendiekommité överraskade med diplom, blommor och 10 000 kr. Så här sa Finspångs Golfklubbs miljöråd, Rosita Nyqvist om överraskningen:

- Oj, vad roligt. Det här visste vi ingenting om!

Har arbetat aktivt med miljöfrågor

Finspångs Golfklubb har arbetat med miljöfrågor på olika sätt. Klubben har satt upp insektshotell, fågelholkar och även holkar för fladdermöss. En bibädd har installerats i samarbete med länsstyrelsen. Klubben har skaffat en bättre avfalls- och kemihantering. Bland annat genom att förändra inköpspolicy, gödningsrutiner och ha färre hårdklippta gräsytor för att gynna den biologiska mångfalden. Klubben arbetar även med att minska energiåtgången genom att köra sina fordon på ett mer miljövänligt bränsle.

Finspångs Golfklubb tar emot 2022 års mijöstipendium

Foto: Mikael Grip, NT/Folkbladet

Om miljöstipendiet

Finspångs kommun delar årligen ut ett miljöstipendium som ska stödja den som utfört föredömliga insatser för miljön i Finspångs kommun.

Stipendiet är på 10 000 kronor och kan delas ut till enskild person/personer eller förening. Stipendiaten ska ha anknytning till Finspångs kommun. Finspångs kommuns kommunstyrelse utser stipendiater.

Läs mer om våra stipendier via länken nedan.

Kontakt

Stefan Carlsson
Politiker
Kommunstyrelsen

0122-85950
stefan.carlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång