Språk/Language

Finspång på tredje plats

Finspångs kommun deltar varje år i Kommunvelometern som granskar kommunernas cykelarbete. I år hamnade Finspång på tredje plats av små kommuner.

Cyklist på landsväg

Kommunvelometern är en undersökning framtaget av Cykelfrämjandet för att mäta och jämföra kommunernas insatser för cykling under förgående år. Syftet är att kunna jämföra nuläget i de olika kommunerna, se förändringar över tid samt belysa områden där det finns förbättringspotential. Undersökningen bygger på självrapportering från kommunerna av kontrollerbara uppgifter.

Totalt 45 kommuner har deltagit i Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2019. I befolkningsmängd motsvarar det nästan 5 miljoner – nära hälften av Sveriges befolkning.

Finspång på tredje plats av små kommuner

Kommunvelometern jämför kommuner i tre olika storlekskategorier,

  • Stora kommuner (fler än 100 000 invånare)
  • Mellanstora kommuner (50 000–100 000 invånare)
  • Små kommuner (upp till 50 000 invånare)

Uppsala kommun, vinnare i kategorin Stora kommuner, utses för andra året i rad till den kommun som är bäst i Sverige på att jobba för ökad cykling, enligt Kommunvelometern.

Finspångs kommun befinner sig i kategorin Små kommuner och tog alltså hem tredje platsen i sin kategori.

-Utifrån vårt arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen känns detta som en viktig bekräftelse på vårt arbete. Det är viktigt för Finspångs kommun att skapa möjligheter som bidrar till att våra medborgare väljer att cykla mer, både ur ett folkhälso- och miljöperspektiv, säger Hugo Andersson (C), vice ordförande kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsråd.

-Det är verkligen jätteroligt att vårt arbete med cykelvägar, möjligheter att parkera och pumpa sina cyklar på olika platser ger effekt! Detta gör oss ännu mer motiverade i vårt arbete att skapa fler och bättre möjligheter för cyklister i Finspångs kommun, säger Helena Wastesson, trafikstrateg Finspångs kommun.

Totalrapport samt fördjupade kommunrapporter finns att ladda ner på Cykelfrämjandets webbsida.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Magnus Pirholt
Enhetschef
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 76
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hugo Andersson (C)
Miljö- och samhällsbyggnadsråd/1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen

070-896 48 80
hugo.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång