Finspångs kommun

Språk/Language

Finspång på plats 37 i Unizons Kvinnofrids­barometer

Vartannat år släpper organisationen Unizon Kvinnofrids­barometern, som rankar kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor. Sedan 2017 har Finspångs kommun klättrat från plats 157 till plats 37.

En kvinna räcker fram handen där hon håller i ett rött hjärta.

Finspång klättrar över 100 placeringar

Sedan den första undersökningen 2015 har Trollhättans kommun toppat listan fyra av fem gånger. I år hamnar Lidköping på en andra plats där Växjö, Eskilstuna och Västerås delar på tredjeplatsen i rankningen. Åtvidaberg, Hylte och Avesta hamnar i botten. Av landets 167 kommuner som deltagit i undersökningen, är Finspång på plats 37 och har sedan 2017 klättrat över 100 placeringar!

- Jag ger en stor guldstjärna till medarbetare och chefer som har förbättrat detta resultat, säger socialchef, Annica Ottosson.

Lokal samverkan i flera led

Något som de bäst rankade kommunerna framför allt har gemensamt är en bra och formaliserad samverkan med den lokala kvinnojouren. Lokal samverkan är även en viktig nyckel i Finspångs kommuns arbete. Helena Bennett, samordnare för våld i nära relation, lyfter några av kommunens framgångs­faktorer i arbetet:

- Den lokala samverkan vi har tillsammans med socialtjänst, skola, kommunens BRÅ-samordnare, polis och vårdcentrum i Finspång ser vi ett högt värde i. Just nu jobbar vi med en kartläggning och det finns också en gemensam handlings­plan för kommunen, polisen och vårdcentrum i Finspång.

- I vår samverkan med Exitus arbetas det även förebyggande kring våld i ungas relationer. Där har vi bland annat fokuserat på tematräffar för föräldrar och filmvisning för gymnasieelever, säger Helena.

Bra stöd på hemmaplan

- Vi har ett bra stöd på hemmaplan när det gäller våldsutsatta vuxna, vålds­utövande vuxna samt barn som har bevittnat våld. Stödet ges av relationsvålds­teamet och för oss är tillgänglighet samt ett bra bemötande viktigt. Det har gjort att det varit lätt att ta kontakt med oss, fortsätter Helena.

Utbildning till kommunanställda

- En annan viktig del i vårt arbete är att vi varje år erbjuder alla anställda i Finspångs kommun en grundutbildning inom våld i nära relation. Utbildningen hålls av relations­vålds­teamet och det är värdefullt för alla medarbetare att gå den, avslutar Helena.

Om Unizons Kvinnofridsbarometer

Rapporten bygger på en enkät som Unizon genomfört, där 165 av landets 290 kommuner svarat på 17 frågor om deras arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Enkäten visar bland annat att:

  • Hälften av kommunerna som svarat på enkäten har inte mätbara mål i arbetet med mäns våld mot kvinnor.
  • Sex av tio kommuner saknar rutiner för att säkra skolgång för barn i skyddat boende.
  • Hälften av kommunerna har inte utvärderat sitt arbete i frågan de senaste två åren.
  • Mer än sju av tio kommuner säger att de de senaste två åren genomfört regelbundna aktiviteter för att förändra attityder kring genus och våld.
  • Sju av tio kommuner uppger att de har en kvinnofridssamordnare som arbetar övergripande med frågan i kommunen.

Kontakt

Helena Bennett
Socialsekreterare
Behandlingsteamet

0122-852 88
helena.bennett@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång