Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Finspång på pallplats i Cyklist­­velometern

Finspångs kommun tar hem silvret i gruppen små kommuner enligt Cykelfrämjandets Cyklistvelometer 2022.

Två personer cyklar på en grusad gång- och cykelväg.

Cyklistvelometern är en nationell och återkommande nöjdhetsundersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför landets kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ta reda på hur cyklister ser på frågor som rör cykling liksom att utvärdera cykelförutsättningarna på kommunnivå.

Finspång kommer på en andra plats i kategorin små kommuner upp till 50 000 invånare och omnämns i huvudrapporten som topp tio bland deltagande kommuner gällande frågan "min kommun arbetar aktivt med förbättringar för cyklister".

Finspång får även högt resultat i kategorierna:

  • framkomlighet i cykelvägnätet
  • konflikter mellan cyklister och fotgängare
  • åtgärder och information
  • omledning vid byggarbetsplatser
  • kommunens prioriteringar.

-Vi arbetar mycket med cykelfrågor i Finspångs kommun och strävar hela tiden efter att blir bättre, säger Helena Wastesson, trafikstrateg.

-Det känns såklart väldigt bra att få återkoppling på insatserna i form av fina resultat i den här typen av mätningar. Vi kan också se att många cyklister upplever otrygghet i trafiken kopplat till lastbilar, det ser vi som en förbättringsmöjlighet i kommande arbete, avslutar Helena Wastesson.

Undersökningen baseras på en självrekryterad och anonym enkät där alla som cyklar i Sverige kan tycka till om cyklingen i sin kommun. Cyklistvelometern har genomförts vartannat år sedan år 2018 och genomförs år 2022 för tredje gången.

Cykla i Finspång

Här kan du läsa mer om att cykla i Finspång.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Planeringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång