Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Finspång på första plats i nöjdhetsundersökning

Finspångs kommun hamnar på första plats bland små kommuner i Cykelfrämjandets nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern 2020.

Hugo Andersson med diplom Cykelvelometern 2020

Cyklistvelometern är Cykelfrämjandets rikstäckande nöjdhetsundersökning bland personer som cyklar. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur cyklister ser på frågor som rör cykling samt utvärdera cyklandet på kommunnivå. Undersökningen är baserad på en webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år. Under våren och sommaren 2020 genomfördes Cyklistvelometern för andra gången.

Finspång på första plats av små kommuner

Cyklistvelometern jämför kommuner i tre olika storlekskategorier,

  • Stora kommuner (fler än 100 000 invånare)
  • Mellanstora kommuner (50 000–100 000 invånare)
  • Små kommuner (upp till 50 000 invånare)

Resultatet baseras på de omdömen som lämnats av medborgarna i kommunen. Finspångs kommun befinner sig i kategorin små kommuner och tog alltså hem första platsen i sin kategori.

- Det känns väldigt bra att hamna på första plats bland små kommuner i Cyklistvelometern 2020, som baseras på svar från kommunens cyklister. Det är en bekräftelse på att våra satsningar har gett resultat, säger Hugo Andersson (C), miljö- och samhällsbyggnadsråd i Finspångs kommun. Att vi har ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar i kommunen och prioriterar att underhålla dem året runt tror jag speglas i cyklisternas svar i undersökningen. I Finspång finns också flera populära cykelleder och mountainbikespår som jag tror bidrar till det fina betyget, fortsätter Hugo Andersson.

Cyklister från Finspångs cykelklubb

Det ska bli ännu enklare att cykla i Finspång

Finspångs kommun uppmuntrar till hållbart resande, där cykling är en stor pusselbit, och flera åtgärder finns planerade för att underlätta för medborgaren att resa hållbart.

- Vi har några mindre åtgärder planerade för att bygga ihop gång- och cykelvägnätet ytterligare, så att det ska bli ännu enklare att cykla i Finspång, avslutar Hugo Andersson.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Planeringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hugo Andersson (C)
Miljö- och samhällsbyggnadsråd och förste vice ordförande
Kommunstyrelsen

070-896 48 80
hugo.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång