Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Festlig stämning när Finspångs nya LSS-boende invigdes

Det var uppdukat med snittar och bubbel i vårsolen när kommunen var på plats under invigningen av Skogsbrantsvägens nya LSS-boende.

Skogsbrantsvägens LSS-boende vid invigningen 20 april 2023.

Fasaden av Skogsbrantsvägen 1.

I nära anslutning till Nyhemsområdet och naturen står Finspångs nya LSS-boende som officiellt invigdes under torsdagseftermiddagen 20 april. Invigningen bjöd på mingel, tilltugg och rundvisning av det nya boendets ut- och insida. Bland annat fick vi titta på en boendelägenhet, en gemensam samlingslokal och personalutrymmen.

Invigning vid Skogsbrantsvägens LSS-boende, 20 april 2023.

Invigningen bjöd på mingel och tilltugg.

Efterlängtad invigning

Det första spadtaget för Skogsbrantsvägen 1 tog fart hösten 2021 och idag, drygt 1,5 år senare, står det nya LSS-boendet äntligen klart. Invigningen började med att alla hälsades välkomna av sektor social omsorgs socialchef, Annica Ottosson och verksamhetschef Petra Käll Antonsen, socialrådets Frida Granath (S) samt Skogsbrantsgårdens enhetschef Laila Lyhykäinen. Därefter klipptes invigningsbandet till ett glädjefirande.

Så här säger sektorchef Annica Ottosson om invigningen och det nya boendet:

- Länge har det funnits ett stort behov av den här typen av LSS-boende. Det är ett boende som vi väntat på i flera år så det känns jätteroligt att vi äntligen får inviga det här boendet.

Socialrådets Frida Granath har varit involverad i beslutet och instämmer i Annicas ord:

- Den här invigningen och dagen har vi väntat på länge och det känns så roligt att vi äntligen är i mål eftersom det också har varit en prioriterad fråga inom politiken, säger hon.

Annica Ottosson och Frida Granath vid invigningen av Skogsbrantens LSS-boende

Socialrådets Frida Granath och sektor social omsorgs socialchef Annica Ottosson under invigningscermonin.

Ett modernt boende

Det nya boendet är en gruppbostad med särskild service enligt LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade. Boendet som har plats för tolv lägenheter består av två gruppbostäder fördelat på undervåning och övervåning. Skogsbrantsvägen 1 A och 1 B är namnen på de nya enheterna som har sex lägenheter vardera. Den första hyresgästen flyttande in på boendet redan under februari i år och idag bor totalt fem hyresgäster på Skogsbrantsvägen 1. De resterande sju lägenheterna står i dagsläget tomma men kommer så småningom att fyllas på med nya hyresgäster:

- Hittills har vi fem personer som bor här men med tiden kommer det att flytta in fler personer så inga lägenheter kommer att stå tomma, säger enhetschef Laila Lyhykäinen.

Skogsbrantsvägen är ett modernt boende både till utseende och funktionalitet. Boendet håller hög kvalitet, är utformat och anpassat så att personalen får rätt förutsättningar i arbetet och att de boende har bästa möjliga stöd och service dygnet runt. Tack vare inspiration från liknande nybyggnationer av LSS-boenden i landet och med kloka inspel och tankar internt från enhetschefer och stödpedagoger inom vård och omsorg, har boendet kunnat få den kvalitet som man önskade från start.

Kök inne i lägenhet på Skogsbrantsvägens LSS-boende 2023.

Nytt och fint kök i en av lägenheterna.

Detaljer som gör skillnad

Arkitekturen är välgenomtänkt på flera plan; som val av plats, närhet till naturen, modern interiör och exteriör men även en hel del viktiga funktioner som gör vardagen bättre för de boende.

Förutom lägenheternas boendeyta på 44 kvadratmeter, som också är ljudisolerade, så finns bland annat nyansskillnader för dörrkarmar och väggar för att det ska bli enklare att urskilja dörrposter. För att öka säkerheten finns digitala läkemedelsskåp som hanteras med taggsystem och i badrummen finns två in- och utgångar för bättre lättillgänglighet och arbetsmiljö. Samtliga rum på boendet är rymliga och på nedre plan finns stora fönster som går från golv till tak, vilket ger en tydlig koppling och närhet till naturen även inuti byggnaden. Alla lägenheter är även utrustade med uteplats eller balkong.

Badrum på Skogsbrantsvägens LSS-boende

Lägenheternas badrum är byggda med två in- och utgångar.

Förhoppning om fler LSS-boenden

Byggprojektet av Skogsbrantsvägens LSS-boende startade i september 2021 och invigdes officiellt drygt 1,5 år senare. I framtiden finns förhoppningar om att kunna bygga fler LSS-boenden i anslutning till Skogsbrantsvägen 1.

Relaterad information

Kontakt

Annica Ottosson
Socialchef
Sektor social omsorg

0122-850 59
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Riitta Leiviskä-Widlund (S)
Socialråd och ordförande i sociala myndighetsnämnden
Kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden

0122-857 70
riitta.leiviska-widlund@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Laila Lyhykäinen
Enhetschef Skogsbrantsvägen 1A och B gruppbostad, Oxhagsvägens servicebostad

0122-854 82
laila.lyhykainen@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång