Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Elever blir motiverade i skolarbetet med hjälp av hästar

Fia Davidsson, socialpedagog, på Bergska skolan använder hästar i sin undervisning för att hjälpa elever att klara av skolan bättre. Texten är baserad på en artikel från tidningen Hippson.

På bild: Fia Davidsson, socialpedagog. Foto: EMC foto, Maria Lilja.

Fia hjälper elever som av olika anledningar inte har uppnått tillräckliga betyg i högstadiet. Hon har upptäckt att inkludering av hästar i undervisningen kan hjälpa eleverna på flera sätt.

-Vi hjälper eleverna att läsa upp betygen så att de kan komma in på gymnasiet. Det finns också ungdomar som vill börja jobba direkt och då försöker vi hjälpa dem med praktikplatser så att de kommer ut i arbetslivet, säger Fia.

-När man sitter i skolan och ska försöka läsa upp sina betyg så handlar det ofta om teoretiska ämnen. Det kan bli ganska tungt, speciellt när det handlar om matematik. Där ser jag ett behov hos eleverna att få en paus från det och göra något annat tillägger Fia.

En avkopplande paus med stallaktivitet

I oktober påbörjades projektet med att ta med eleverna till stallet. I stallet får eleverna hjälpa till med det mesta som behövs. Det kan exempelvis vara att borsta hästar, lägga på ett täcke på en häst eller fylla på med vatten.

-Hästar andas långsammare än människor, vilket är lugnande. När man borstar en häst kommer man ner i varv och är i nuet. I skolan händer det mycket och det kan vara en press och stress att nå sina mål. Det här blir ett sätt att få en paus från allt.

Ökar förståelsen och medkänslan

Att umgås med hästar gör mer för eleverna än att bara komma ner i varv. Fia menar att umgänge med hästar kan leda till att man får nya perspektiv och ökad medkänsla för andra.

-Vi brukar prata om hästens behov, vad den behöver för att må bra. Då blir det lättare att prata om liknande behov hos människan och eleverna brukar kunna definiera sina egna behov på ett lättare sätt. Jag brukar fråga vad de behöver för att kunna lyckas i skolan och man märker att de börjar reflektera, tänka annorlunda och känna stor empati för djuret och vad andra människor behöver för att må bra. Man får alltså ut väldigt mycket genom att bara borsta en häst.

Detta tror Fia i förlängningen kan leda till att eleverna skapar större förståelse för sig själva men även för sin omvärld.

Lärande genom hästar

Fia upplever att projektet har varit lyckat, haft positiva effekter hos eleverna och hon har även fått fin respons från alla deltagare.

-Jag har fått jättefin respons från alla som varit med. Jag har tidigare arbetat på ett HVB-hem för unga flickor där jag ansvarade för behandlingsarbetet inom hästunderstödda insatser. Det som är fint med mitt jobb är att man förhoppningsvis kan arbeta med förebyggande insatser för dem som är i riskgrupp för psykisk ohälsa och kunna fånga upp ungdomar innan de hamnar där, säger Fia.

Relaterad information

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång