Språk/Language

Distansutbildning på gymnasiet

Utifrån Folkhälsomyndigheten och regeringens beslut om distansundervisning kommer Bergska gymnasiet, Bildningen att bedriva distansundervisning från och med 7 december.

Lärare bedriver distansutbildning med hjälp av tavla och dator.

Uppdatering: 18 december meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att gymnasiet ska bedriva distansundervisningen fram till och med 24 januari 2021.

Torsdag 3 december meddelade regeringen, efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten, att landets gymnasieskolor ska bedriva distansundervisning med start måndag 7 december 2020. Distansundervisningen ska pågå året ut och fram till läsårsstart 8 januari 2021.

Anledningen till beslutet är att Folkhälsomyndigheten bedömer att detta skulle bidra till den bromsande effekt som nu behövs för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

I Finspångs kommun innebär detta att elever på Bergska gymnasiet, Bildningen bedriver distansutbildning hemma från och med måndag 7 december. Elever som inte har möjlighet att studera via distans erbjuds undervisning i skolans lokaler enligt överenskommelse med ansvarig rektor. Förändringen gäller för alla program. Folkhälsomyndigheten öppnade också upp för undantag där undervisningen kan eller bör ske i skolan.

  • Introduktionsprogram och språkintroduktion ska ske i närundervisning, det vill säga på plats i skolan.
  • Gymnasiesärskolan ska ske i närundervisning, det vill säga på plats i skolan.
  • Skolan för individuella bedömningar på elevnivå och kan erbjuda närundervisning till bland annat elever som har behov av särskilt stöd, elever med trångboddhet i hemmet samt elever med social oro och som har stort behov av att vara på plats i skolan.
  • Praktiska moment inom till exempel yrkesutbildningar kan genomföras på plats.
  • Prov och bedömningstillfällen kan vid behov genomföras på plats.

Elever och vårdnadshavare på Bergska gymnasiet, Bildningen kommer få information om vad som gäller kring distansundervisning.

Övriga skolformer, det vill säga förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola omfattas inte av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tillsammans gör vi det bästa av en svår situation!

Frågor med svar för distansutbildning på gymnasiet

Vad gäller för arbetsplatsförlagda elever på Bergska gymnasiet, Bildningen?

Elever som är ute på arbetspraktik (APL) fortsätter enligt plan såvida företagen godkänner fortsatt praktik, vilket säkerställs av respektive ansvarig lärare.

Vad gäller för elever på gymnasiesärskolan?

Gymnasiesärskolan bedrivs enligt ordinarie verksamhet i skolans lokaler.

Vad gäller för elever på introduktionsprogram?

Introduktionsprogrammen bedrivs enligt ordinarie verksamhet i skolans lokaler.

Får eleverna som studerar på distans mat från skolan?

Elever på Bergska gymnasiet, Bildningen som studerar på distans och har behov av skolmat kontaktar ansvarig lärare för dialog.

Vad gäller för barn i förskola och grundskola?

Förskola och grundskola bedrivs enligt ordinarie verksamhet på plats i sina lokaler.

Har du ytterligare frågor kan du ta kontakt med din/ditt barns lärare eller ansvarig rektor för skolan.

Kontakt

Maria Samson
Kommunikations- och digitaliseringschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Tipsa någon annan om den här nyheten

Vänligen verifiera att du inte är en robot