Finspångs kommun

Språk/Language

Discgolfbana på Nyhemsskolan

Medarbetare på Nyhemsskolan fick nyligen en idé om att skapa en discgolfbana, öppen för alla. Deras tanke var att ge eleverna något roligt att göra på rasterna och bidra till utvecklingen av fritidslivet i Finspång.

Elev spelar discgolf vid Nyhemsskolan

Elev på Nyhemsskolan spelar discgolf vid den nya femhålsbanan.

En hållbar och kostnadseffektiv discgolfbana

Efter kontakt med kommunen började en femhålsbana vid Nyhemsskolan att planeras. Finspångs Discgolfklubb (FDGK) hjälpte till i planeringsarbetet och även frisbeekorgarna monterades med hjälp av klubben. De återanvände FDGK:s gamla korgar, vilket inte bara var kostnadseffektivt utan också en hållbar lösning.

- Att återanvända gamla frisbeekorgar är ett enkelt och billigt sätt att skapa fler banor i kommunen och öka intresset för sporten, säger Herman Vinterhjärta, lärare på Nyhemsskolan.

Elev spelar discgolf på Nyhemsskolans discgolfbana.

På banan finns mycket omliggande träd och berg.

Positiv och hälsofrämjande aktivitet

Herman Vinterhjärta och Christer Svensson, medarbetare på Nyhemsskolan, är själva discgolfspelare och har sett hur banan har lett till ökat intresset bland både elever och skolans medarbetare.

- Eleverna tycker det är jättekul med discgolf och det har blivit en aktivitet som många ägnar sig åt på raster men även efter skoltid, säger Christer.

Banan fungerar som en introduktion till discgolf och har inspirerat elever att fortsätta spela på större banor i Finspång och på andra platser i Östergötland. Discgolf har blivit ett positivt och hälsofrämjande inslag i skolans aktiviteter. På Nyhemsskolan spelar eleverna discgolf under raster gymnastikundervisning och friluftsdagar.

Både Herman och Christer hoppas på att fler skolor ska ta efter exemplet och att fler korgar ska komma ut på skolorna.

- Det är en jättebra aktivitet och ett bra sätt att få eleverna att komma ut och röra sig, avslutar dom.

Relaterad information

Kontakt

Robin Levander
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 11
robin.levander@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång