Finspångs kommun

Språk/Language

Dialog med sikte på 2025

Under budgetdialogen diskuterades olika utmaningar och möjligheter inom Finspångs kommunkoncern och de behov som kommunen står inför 2025. Samtidigt låg ett stort fokus på analys av 2023 och utifrån det den lång­siktiga planeringen framåt.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Annerfeldt och kommundirektör Johan Persson talar i sessionssalen i kommunhuset.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Annerfeldt och kommundirektör Johan Persson. Foto: Maria Samson

Möjlighet att växa och etablera

En viktig fråga som kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören lyfte inledningsvis var framtida detaljplaner och möjligheten för fler företag och människor att etablera, upptäcka och bosätta sig inom Finspång.

- Vi befinner oss i en tid då vi analyserar 2023, arbetar i 2024 och tar sikte på 2025. En dag som den här då vi dels får analysen bakåt samtidigt som vi blickar framåt för fortsatt tillväxt är oerhört viktigt och värdefullt för oss, säger Mats Annerfeldt, kommunstyrelsens ordförande.

Budgetdialogen i korthet

  • Fokus på personal- och kompetensförsörjning och fortsatt arbete att stödja kommunens verksamheter för en optimerad grundbemanning framåt.
  • Stärka näringslivsklimatet inom kommunen och efter genomförd upphandling stärka samverkan med Tillväxt Finspång för att synliggöra och utveckla Finspångs besöksnäring, näringslivet och platsen Finspång.
  • Öka behörigheten till gymnasiet, förskolornas pedagogiska arbete och optimera lokalutnyttjandet inom utbildningssektorn.
  • Fler i arbete genom riktade insatser i verksamheter och på sikt minskat ekonomiska bistånd.
  • Möjlighet att ge ytterligare stöd i egen regi inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, i och med utökade LSS-boende. I och med nya boenden ges ekonomisk potential framåt.
  • Digitaliseringens möjligheter för att öka välfärdstekniken inom vård och omsorg. Planerad utbyggnad av ett nytt särskilt boende i kommunen då behoven av platser ökar, vilket kräver fler anpassade lokaler.
  • Aktivt arbete med detaljplaneringen och fortsatt arbete med civilt försvar och kontinutetsplanering.
  • Samverkan mellan Finspångs Tekniska och industrier i Finspång för att ta vara på mer spillvärme till fjärrvärmenätet.
  • Öka riktade kampanjer till medborgare för att öka anslutningsgraden av fiber från Finet i redan utbyggda områden.
  • Vallonbygden ser möjligheter för nybyggnation av hyresrätter och bostadsrätter inom kommunen och prioriterar fortsatt underhåll av befintliga fastigheter för att förbli en attraktiv hyresvärd på marknaden i samverkan med digital kundhandläggning.
Kommundirektör Johan Persson på Bergslagstorget. Citatet "Finspång har en alldeles speciell kraft" står på en rosa bakgrund.

Kommundirektör Johan Persson. Foto: Tony Oldenburg

- Under min första tid som kommundirektör har jag fått ta del av all den kunskap, kraft och framåtanda som finns inom Finspångs kommunkoncern. Den ska vi främja för nödvändig utveckling och ytterligare kliv framåt, avslutar Johan Persson, kommundirektör.

Kontakt

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Johan Persson
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-859 86
johan.persson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång