Språk/Language

De nationella restriktionerna förlängs

Regeringen höll den 4 februari 2021 en pressträff för att meddela att de nationella restriktionerna förlängs med vissa förändringar.

informationsbild covid-19

Regeringens besked innebär bland annat följande:

  • Regeringen anser att det är fortsatt viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga fortsätter att hållas öppna - såväl utomhus som inomhus. Detta gäller nu även aktiviteter för gymnasieungdomar. Finspångs kommun har därför beslutat att kommunens idrottshallar ska vara bokningsbara för barn och unga födda 2002 eller senare, i verksamhet hos föreningar skrivna i Finspångs kommun. För övriga besökare är idrottshallarna fortsatt stängda till och med 21 februari 2021. Kulturskolan är fortsatt stängd för besök till och med 21 februari 2021, men undantag görs för barn och unga födda 2002 eller senare.

  • Förbudet att inte servera alkohol efter klockan 20.00 på serveringsställen som exempelvis restauranger och barer förlängs till och med den 14 februari 2021. Regeringen kommer att skicka ut ett förslag på remiss med förslaget att förbudet ska gälla till den 28 februari. Förbudet om alkoholservering efter klockan 22.00 föreslås därefter att förlängas.

  • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 21 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna.

    Finspångs kommuns bibliotek är fortsatt stängda för besök till och med 21 februari 2021, undantaget bokningar av förskola och skola för barn födda efter 2002 eller senare. Undantag görs också för ärenden som gäller upphämtning av böcker och medier som tidsbokats på förhand.

    Simhallen samt fritidsverksamheten Hörnan är fortsatt stängda för besök till och med 21 februari 2021.

  • Regeringen gav statliga myndigheter i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån. Uppdraget förlängs till och med den 31 maj 2021.

På regeringens webbsida kan du läsa mer om de förlängda restriktionerna samt se den digitala pressträffen.

Kontakt

Maria Samson
Kommunikations- och digitaliseringschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Johan Malmberg
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång