Finspångs kommun

Språk/Language

Cyberattack­övning med andra kommuner

Vad gör vi om vi blir drabbade av en cyberattack som slår ut både telefoni och ström? Det fick Finspångs kommun öva på vid tre tillfällen under hösten.

Finspångs kommunhus på Bergslagsvägen i centrala Finspång.

Övningsscenario - Cyberattack

Höstens övning var uppdelad under tre övningstillfällen, och utfördes tillsammans med alla kommuner i Östergötland, länsstyrelsen, Region Östergötland och flera andra samverkansparter i länet.

Övningsscenariot innebar att stora delar av Östergötland drabbades av en cyberattack. Attacken innebar kraftig påverkan på tillgången till kommunikation i form av telefoni och internet, brist på drivmedel och el samt problem med betalningsflöden.

Lägesbilden bedömdes kontinuerligt och olika åtgärder planerades inom kommunen, men också tillsammans med de aktörer som var delaktiga i övningen. Det planerades även för gemensamma prioriteringar och kommunikationsinsatser inom länet.

-Genom att öva kan vi stärka vår egen förmåga såväl som samverkan med andra aktörer i länet, säger Helene From, samhällsbyggnads- och säkerhetschef.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång