Språk/Language

Byggstart skate- och kickbikepark

Måndag 26 augusti drog byggnationen av den nya skate- och kickbikeparken igång.

byggnation av nya skate- och kickbikepark 2019

I måndags, 26 augusti, gick officiellt byggnationen av den nya skate-och kickbikeparken igång. Skate-och kickparken kommer att ligga vid ”Mollevallen” och kommer att bli uppdelad i två områden, ett för skateåkning och ett för kickbikeåkning. Parkens utformning kommer bli härligt grönskande för att smälta in i eklandskapet runt omkring.

Skate- och kickparken bidrar till att Arena Grosvad, Finspångs område för motion och rekreation, växer med sitt redan breda utbud och bidrar till att knyta ihop området ytterligare med Finspångs tätort.

- Det känns jättebra att byggnationen av Skate- och kickparken äntligen är igång. Jag tycker det känns roligt att Arena Grosvad växer och utvecklas men framför allt känner jag mig väldigt glad och stolt över att parken skapar fler möjligheter för barn och unga att samlas, mötas och röra på sig utan att behöva vara knuten till någon förening, säger Kirsi Aronsson, fritidsutvecklare.

Nord Skate & Entreprenad AB har fått uppdraget att bygga den nya skate- och kickbikeparken. De är specialiserade på att bygga just skatebordparker och har gjort flera parker runt om i Sverige, bland annat i Katrineholm och Norrköping.

Illustration av skate- och kickbikepark

Kontakt

Fredrik Franzén
Fritidsutvecklare
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Svensson
Mark- och exploateringsingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-856 19
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång