Finspångs kommun

Språk/Language

Bygg- och miljö samarbetar över kommun­­gränsen

Finspångs och Vingåkers bygg- och miljöenheter har tidigare planerat för ett samarbete i handläggningen av myndighets­ärenden inom bygg- och miljö­området. Det kan röra exemeplvis bygglov eller miljö­tillsyner. Nu är det dags att köra igång!

samarbetsgrupp

Personalen på bygg- och miljöenheterna i Finspångs och Vingåkers kommuner.

Gemensam uppstart

Finspångs och Vingåkers kommunala bygg- och miljöenheter kick-startar 2024 tillsammans med en första fysisk träff här i Finspång för att starta upp det kommande samarbetet.

-Det finns flera fördelar med att samarbeta säger Lina Rüdow, bygg- och miljöchef i Finspångs kommun. Vi kommer exempelvis kunna avlasta varandra vid hög arbets­belastning och även stötta i ärenden där det finns risk att man som lokal representant är jävig.

- Det är ärenden som är delegerade till handläggare som främst påverkas och målet är att det ska vara ett nära samarbete där vi kan hjälpas och åt utvecklas tillsammans. Det innebär kort och gott att vi kan dela varandras resurser och specialkompetenser för att få en så effektiv handläggning som möjligt fortsätter Lina.

-Det här känns bra! Jag ser fram emot ett givande samarbete säger Angelica Thuresson, hand­läggare i Finspångs kommun.

Hur påverkas den som kontaktar er?

Samarbetet kommer att röra alla typer av myndighetsärenden som förekommer inom bygg- och miljöområdet i en kommun. Det kan röra sig om allt från bygglov till miljötillsyner.

- Den som söker ett lov eller får ett tillsynsbesök kommer inte märka någon skillnad utan processer och taxor är samma som innan i respektive kommun förtydligar Lina.

Kontakt

Lina Rüdow
Bygg- och miljöchef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång