Språk/Language

Bra dialog vid första möte om hundpark

21 oktober genomfördes ett första möte om en hundpark i Finspång som grundar sig i inkomna e-förslag från medborgare.

Hunden Malte

Vid mötet deltog tolv hundägare och fyra representanter från Finspångs kommun. Representanterna var Ulrika Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Hugo Andersson (C), miljö- och samhällsbyggnadsråd samt Kirsi Aronsson, fritidsutvecklare, och Marika Sjödin, naturvårdssamordnare.

Kirsi Aronsson presenterade fyra förslag på områden som skulle kunna användas till hundpark. Områdena är Gron, Grosvad, Hårstorp och Nyhem.

Ulrika Jeansson (S) visade beslutet om en hundpark vilket innebär att en intresseförening eller intressegrupp måste tillsättas. Finspångs kommun vill ha en partner att diskutera placering och regler med, och som kan hjälpa till med till exempel tillsyn och felanmälan när något behöver åtgärdas i hundparken. Flertalet av deltagarna kan tänka sig att ingå i en sådan intresseförening eller intressegrupp.

Nästa steg i hundparksfrågan blir att fysiskt titta på de tilltänkta områdena för att kunna utse den mest lämpliga platsen. Kirsi Aronsson och Marika Sjödin har kallat deltagarna till ett möte där man tillsammans besöker områdena.

Kontakt

Ulrika Jeansson (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hugo Andersson (C)
Miljö- och samhällsbyggnadsråd/1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen

070-896 48 80
hugo.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Kirsi Aronsson
Fritidsutvecklare
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång