Språk/Language

Betalparkeringar från 20 april

Från och med 20 april blir parkeringarna Lillsjöbäcken, Kalkugnsvägen och Stationsområdet avgiftsbelagda.

Som ett led i kommunens parkeringsstrategi har kommunstyrelsens fattat beslut om att avgiftsbelägga vissa parkeringar inom kvartersmark. Tätortens parkeringar ska vara tillgängliga och tillgodose behoven för invånare, besökande och arbetande i Finspång. Parkeringar ska skötas och planeras så att de bidrar till:

  • En god sammanvägd tillgänglighet
  • En effektiv markanvändning
  • Att minimera negativa effekter av biltrafiken
  • Att fler väljer alternativa färdsätt

Taxor på parkeringsytorna

Avgifter kommer gälla alla dagar mellan kl. 00-24 enligt följande prissättning:

  • Högsta parkeringsavgift 6 kr/ timme
  • Dygnsparkering 80 kr/ dygn
  • Månadsbiljett för 300 kr/ månad
  • När du löser biljett i appen tillkommer en serviceavgift om 1kr/ köp

Betallösningar

På samtliga parkeringsplatser kan du betala din biljett via appen Apcoa Flow. Din biljett är giltig på alla tre parkeringsplatserna och gäller i mån av plats. Väljer du att betala för en månadsbiljett i appen kan du välja att få automatisk förnyelse nästkommande månad.

Biljettautomat

Du som vill betala din parkeringsbiljett direkt i en automat hänvisas till Lillsjöbäckens parkering där automat med kortbetalningsfunktion finns installerad. Samma biljett gäller på alla tre parkeringsplatser.

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång