Språk/Language

Besök på Finspångs kommuns äldreboenden

Från och med 1 oktober upphör besöksförbudet på kommunens äldreboenden och anhöriga är åter välkomna att besöka sina närstående. Inför besök är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer riktlinjerna för besök.

Boende och vårdare går promenad tillsammans i trädgård

- Det känns glädjande att vi åter kan öppna upp för besök, vi vet att det är efterlängtat av både våra boende och anhöriga, säger Åsa Karlsson, vård och omsorgschef. Inför och under besöken är det jätteviktigt att vi tillsammans tar ansvar och följer riktlinjerna för hur besöken kan ske, allt för att minska risk för smittspridning. Anhöriga bär ett stort ansvar här – det får inte finnas minsta risk att man bär med sig smitta in på ett boende. Även om det betyder att man får skjuta på sitt besök en tid måste vi gemensamt ta vårt ansvar och följa rekommendationerna då det kan rädda liv, avslutar Åsa Karlsson.

Det pågår ett arbete med att skicka ut information med riktlinjer till anhöriga. Informationen ska underlätta för både personal och anhöriga samt skapa trygghet inför besök. Det handlar om allt ifrån handhygien, vikten av att vara fullt frisk till hur många besökare man rekommenderas att vara och var besöken ska ske. Informationen med riktlinjer finns också att läsa på kommunens webbplats om coronaviruset och på affischer på boendena.

- Vi informerar både våra medarbetare och anhöriga om vad som gäller vid besök. Coronapandemin är fortfarande allvarlig och det gäller att vi alla hjälps åt och anstränger oss för säkra och trygga besök. Det handlar bland annat om att stanna hemma om man inte känner sig fullt frisk och fortsätta hålla avstånd, även om det kan kännas jobbigt när man inte setts på länge, säger Joachim Samuelsson, verksamhetschef särskilt boende.

Att coronapandemin ännu inte är över och att det finns tecken på ökad smittspridning i delar av Sverige har skapat frågor kring om det är lägligt att öppna boenden för besök. Folkhälsomyndigheten har meddelat att de följer situationen noggrant, och deras bedömning är att det går att ha besökare på äldreboenden förutsatt att det sker utifrån de råd och regler som kommer från myndigheterna. Finspångs kommun följer hela tiden utvecklingen av coronapandemin och de nationella riktlinjer som råder. Det är viktigt att känna till att man som besökare därför kan komma att få ny information inför eller under sitt besök.

Kontakt

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Joachim Samuelsson
Verksamhetschef särskilt boende
Sektor vård och omsorg

0122-850 44
joachim.samuelsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång